Sensys erhåller order från USA till ett värde av 3,8 mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB har erhållit order från Sensys America till ett värde av 3,8 mkr på system för rödljus- och hastighetsövervakning för leverans till Washington DC.

Ordern är den tredje avropsordern från Sensys America för leveranser till Washington DC där Sensys America tecknade att ramavtal under 2012. Ramavtalet, som omfattar system för både hastighets- och rödljusövervakning, är treårigt och kan förlängas upp till fem år.

”Washington DC fortsätter sin satsning på ökad trafiksäkerhet, där trafiksäkerhetskameror är ett bra verktyg. USA är Sensys Traffics största marknad under 2013 och kan förbli en av våra viktigaste marknader även framöver”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2013, kl. 09:45.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Washington DC fortsätter sin satsning på ökad trafiksäkerhet, där trafiksäkerhetskameror är ett bra verktyg. USA är Sensys Traffics största marknad under 2013 och kan förbli en av våra viktigaste marknader även framöver
Johan Frilund, VD Sensys Traffic