Sensys erhåller ytterligare order från USA till ett värde av 6,4 mkr

SENSYS Traffic AB har erhållit order från Sensys America till ett värde av 6,4 mkr på system för rödljus- och hastighetsövervakning för leverans till Washington DC.

Sensys fick tidigare i veckan en order från Sensys America värd 3,8 mkr. Nu erhåller Sensys ytterligare en avropsorder från Sensys America för leveranser till Washington DC. Därmed har Sensys hittills erhållit order värda totalt 26,4 mkr avsedda för Washington DC.

”Washington DC fortsätter att utvecklas positivt”, säger Johan Frilund VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013, kl. 14:15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Washington DC fortsätter att utvecklas positivt
Johan Frilund, VD