Sensys får avropsordrar från Trafikverket värda 85 mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB har erhållit avropsordrar om 85 mkr från Trafikverket för 2014 års leveranser till det svenska ATK-systemet.  Beställningarna indikerar att Trafikverket avser att bygga ut ATK-systemet, vilket innebär större affärer för Sensys under kommande år än tidigare utfäst.

Ordrarna omfattar mätsystem, mätskåp och reservdelar för hastighetsövervakning. Knappt två tredjedelar av 85 mkr utgör utbyten av befintliga ATK-system medan resterande avser nyetablering av ATK-system. Detta sammantaget med redan genomförda leveranser innebär att kontraktets minsta ordervärde om 110 mkr redan överträffats. Installation, driftsättning och underhåll ingår inte i ordersumman utan tillkommer löpande under året.

”Jag ser med förväntan fram mot att få uppleva effekterna av att den nya tekniken kommer ut på vägarna och ökar trafiksäkerheten i Sverige. Ordervärde och struktur indikerar också att kontraktsvärdet för Sensys under de tre första åren väsentligen kommer att överstiga den minsta utlovade ordersumman om 110 mkr”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.  

Leveranser bedöms kunna starta under andra kvartalet och löpa in i fjärde kvartalet. Från och med andra kvartalet gör Sensys också allt förebyggande och åtgärdande underhåll av ATK för både befintliga och nya system. Efter dessa avropsordrar återstår att byta ca två tredjedelar av de befintliga ATK-systemen.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2014, kl. 04:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag ser med förväntan fram mot att få uppleva effekterna av att den nya tekniken kommer ut på vägarna och ökar trafiksäkerheten i Sverige. Ordervärde och struktur indikerar också att kontraktsvärdet för Sensys under de tre första åren väsentligen kommer att överstiga den minsta utlovade ordersumman om 110 mkr
Johan Frilund, VD