Sensys får order från Mexico värd 1,6 mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en order på system för hastighets- och rödljusövervakning från Mexico.

Ordern kommer efter att framgångsrika tester genomförts tillsammans med Sensys mexikanska partner sedan en pilotorder erhölls förra året.

"Det är väldigt glädjande att vi nu kan ta nästa steg i Mexico och sätta system för både hastighets- och rödljusövervakning i skarp drift. Det här är ju en marknad med stor potential på sikt och med flera utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet", säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2014, kl. 11:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är väldigt glädjande att vi nu kan ta nästa steg i Mexico och sätta system för både hastighets- och rödljusövervakning i skarp drift. Det här är ju en marknad med stor potential på sikt och med flera utmaningar inom trafiksäkerhetsområdet
Johan Frilund, VD