Sensys får order från Storbritannien värd 1 Mkr

SENSYS Traffic AB har erhållit en order på system för övervakning av strömavtagare på tåg från holländska Lloyds Register Rail B.V. för leverans till en ledande järnvägsoperatör i Storbritannien.

Order omfattar ett pilotsystem för övervakning av strömavtagare på tåg, s.k. APMS, till ett värde av 1 Mkr för utvärdering i drift. Pilotsystemet skall installeras och utvärderas under 2013.

”Vi får nu möjlighet att, i kommersiell drift, visa på kundnyttan med Sensys APMS integrerad in i Lloyds Gotcha-plattform samtidigt som vi gör ett inträde på den stora järnvägsmarknad Storbritannien utgör”, säger Johan Frilund, VD Sensys.

Syftet med APMS (Automatic Pantograph Monitoring System) är att detektera skador i strömavtagare på förbipasserande tåg för att förhindra nedrivning av kontaktledningar med tågförseningar som följd. Systemet monteras ovanför järnvägen och kontaktledningen på strategiska platser i järnv­­­ägsnätet. I samarbetet med Lloyds, som inleddes i oktober 2011, har APMS integrerats med Lloyds system för att mäta tågs påverkan på infrastrukturen, det s.k. Gotcha-systemet.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2012, kl. 11.15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi får nu möjlighet att, i kommersiell drift, visa på kundnyttan med Sensys APMS integrerad in i Lloyds Gotcha-plattform samtidigt som vi gör ett inträde på den stora järnvägsmarknad Storbritannien utgör
Johan Frilund