Sensys får order från Trafikverket värd 5 Mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått en order på installationsarbeten till det svenska ATK-systemet (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll).  

Ordern som är värd 5 Mkr omfattar ytterligare installationsarbeten och installationsmaterial och utgör en utökning av Sensys serviceåtaganden i samband med 2015 års nyetablering av ATK-stationer i Sverige. Sensys fick i november 2014 en order värd 93 Mkr på system och skåp för nyetablering och utbyten, och i januari en tilläggsorder på installationsmaterial värd 2 Mkr.

"Vi är mycket stolta över att kunna utöka vårt åtagande i samband med installation av nya ATK-stationer. Detta är möjligt genom att värdet av vår serviceorganisation kunnat tydliggöras för kunden." säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Sensys är totalleverantör till Trafikverket av mätsystem, mätskåp och service till det svenska ATK-systemet. Trafikverkets målsättning är att byta ut de befintliga ATK-systemen (fartkamerorna) och samtidigt kraftigt expandera det nationella nätverket av ATK-stationer för att uppnå trafiksäkerhetsmålen i den nationella transportplanen.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015, kl. 09:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket stolta över att kunna utöka vårt åtagande i samband med installation av nya ATK-stationer. Detta är möjligt genom att värdet av vår serviceorganisation kunnat tydliggöras för kunden.
Johan Frilund, VD