Sensys Gatso etablerar Sensys Gatso Colombia genom ett Joint Venture-avtal med Capatest

Report this content

Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har idag tecknat ett joint venture-avtal med Capatest, en colombiansk ledare inom automatisk trafikövervakning, för att tillsammans driva en komplett TRaaS-modell på den växande colombianska marknaden. Sensys Gatso Group äger genom sitt dotterbolag Sensys Gatso LATAM 51% av aktierna i det nyetablerade företaget, Sensys Gatso Colomibia S.A.S. baserat i Barranquilla. När Sensys Gatso Colombia är helt i drift, kommer det att starta sin verksamhet med två övervakningskontrakt som för närvarande drivs av Capatest. Det uppskattade värdet av dessa TRaaS operatörstjänstkontrakt är USD 17 miljoner, motsvarande 145 miljoner kronor under den återstående 17-åriga kontraktsperioden.

Med detta Joint Venture-avtal kombinerar Sensys Gatso och Capatest Sensys Gatsos TRaaS operatörstjänstmodell med lokal kunskap och erfarenhet av trafikövervakning. Som en del av avtalet kommer Sensys Gatso att tillhandahålla backoffice-mjukvaran Xilium, analysprogramvaran PULS, övervakningshårdvara  samt Sensys Gatsos varumärke. Två befintliga övervakningskontrakt, som för närvarande drivs av Capatest baserade på Sensys Gatso-lösningar, kommer att läggas till Joint Venture-avtalet så snart Sensys Gatso Colombia är i full drift, vilket förväntas under andra halvåret 2022.

Sensys Gatsos joint venture-partner Capatest Colombia SAS har mer än 15 års erfarenhet av trafikövervakning och ansvarar för närvarande för de automatiserade trafikövervakningsprogrammen i Aracataca (Magdalena) och regionen Cesar.

Med 50 miljoner invånare och ett växande antal 14 miljoner fordon ökar trafiken och därmed dödsfall och incidenter. För att stävja detta har automatiserad trafikövervakning varit tillåten sedan 2011 i den äldsta demokratin i Latinamerika. Dödsolyckorna i trafiken är fortfarande fler än 6500 per år och ökande. Trafikincidenter är nu den största dödsorsaken bland unga människor och har dödat fler colombianer än 52 års interna konflikter.

Colombia är ett land som har en beprövad modell där offentliga och privata parter går ihop för att stävja trafikdöd genom att lägga ut trafikövervakning på privata aktörer. Sensys Gatso har varit verksamt på den colombianska marknaden genom partners i nästan 10 år, främst som utrustningsleverantör. Att skapa denna Joint Venture med lokal kunskap och erfarenhet av trafikövervakning är ett logiskt nästa steg och helt i linje med vår strategi att implementera TRaaS operatörstjänstprogram i fler regioner. Sensys Gatsos aktieinnehav i joint venture-avtalet ger rätt till en vinstandel på 51%. Den första uppgiften är att skapa en organisation som kan driva flera program samtidigt och signera nya kontrakt för TRaaS operatörstjänster. Lönsamheten under denna uppstartsperiod kan vara lägre men är mer lönsam över tid på grund av en lägre kostnadsbas och långa kontraktstider i Colombia. Joint venture-avtalet träder i kraft omedelbart.

Alfredo Piñeres Olave, Managing Director för Sensys Gatso Colombia: “Vi är mycket stolta och glada över denna fantastiska union som vi från och med idag har med Sensys Gatso Group, och vi är säkra på att Sensys Gatso Colombia kommer att vara ett av de primära företagen som kommer att bidra mycket till trafiksäkerhet och minskning av olyckor. Jag är övertygad om att Sensys Gatso Colombia kommer att vara till stor hjälp för att stärka trafiksäkerheten i Colombia”.

Alexis Collazo, Caribbean & Latin American Business Development Manager: ”Jag är mycket glad över att vi har skapat Sensys Gatso Colombia som kommer att vara en bas för att betjäna ett stort antal kunder i Colombia som är intresserade av våra lösningar. Vi kommer att kunna rädda många liv och bidra till att förbättra trafiksäkerheten i Colombia”.

Sedan 2007 har Sensys Gatso erbjudit kompletta TraaS-program till kunder i USA, som idag omfattar 11 delstater. Denna långvariga expertis på den krävande och väl utvecklade amerikanska marknaden görs nu tillgänglig för nya marknader. Sensys Gatso Colombia kommer att leverera ett fullständigt TRaaS - Trafikövervakning som en tjänst - erbjudande i Colombia, från design, finansiering, installation och hantering av nödvändig teknik, till drift av de väsentliga affärsprocesser som utgör ett trafiksäkerhetsprogram. 

Med etableringen av Sensys Gatso Colombia levererar Sensys Gatso löftet att generera återkommande intäkter med vår affärsmodell TRaaS på nya marknader.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2021 kl. 17.15.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar