Sensys skriver kontrakt med Trafikverket värt minst 110 mkr

Report this content

SENSYS Traffic AB och Trafikverket har skrivit fleråriga kontrakt för leverans av mätsystem och mätskåp för trafiksäkerhetskameror. Kontrakten bedöms vara värda upp till 550 mkr, och lägst 110 mkr.

Sensys vann tidigare i år upphandlingarna av mätsystem och mätskåp. Upphandlingen av mätsystem överklagades men efter dom i förvaltningsrätten har Sensys och Trafikverket nu tecknat kontrakt för både mätsystem och mätskåp. Kontrakten löper tre år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare sex år. För service och underhåll kan kontraktet förlängas med ytterligare fem år efter de sex optionsåren.

”Kontrakten gör oss till totalleverantör och därmed en partner till Trafikverket på trafiksäkerhetsområdet. Det stärker vår marknadsposition väsentligt och ger oss en solid plattform att expandera vår internationella affär från, både inom system och service”, säger VD Johan Frilund.

Trafikverket ska under kontraktens första tre år ersätta 700 befintliga kameror och har för detta åtagit sig att köpa trafiksäkerhetskameror för minst 110 mkr. Den tekniska livslängden för ytterligare 400 kameror beräknas löpa ut under perioden varför även dessa kan komma att bytas ut. Kontraktet omfattar dessutom möjlighet för Trafikverket att avropa regelbunden kontroll och underhåll samt reservdelar, vilket inte inräknats i kontraktssumman.

Trafikverket vill bygga ut systemet med trafiksäkerhetskameror och har därför inkluderat en möjlighet till detta i kontrakten med Sensys. I sin remissutgåva av den Nationella Transportplanen har Trafikverket angett att ytterligare 600 mil väg utöver dagens ca 300 mil planeras att utrustas med trafiksäkerhetskameror fram till 2025.

Sammantaget medför detta att Sensys bedömer det som sannolikt att under kontraktstiden erhålla order på upp till 140 mkr utöver specificerade 110 mkr. Om Trafikverket förlänger kontrakten och om systemet med trafiksäkerhetskameror byggs ut i enlighet med den föreslagna Nationella Transportplanen kan ordervärdena under förlängningen uppgå till 300 mkr. Slutliga värden av order avgörs av framtida beslut.

Leverans av prototyp och serielikare beräknas ske under 2013 varefter serieleveranser beräknas starta 2014. Trafikverket kommer årligen besluta om och lägga order både på utbyte och nyetablering av trafiksäkerhetskameror. Sensys kommer att meddela när Trafikverket lagt konkreta order.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juli 2013, kl. 11.45.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Kontrakten gör oss till totalleverantör och därmed en partner till Trafikverket på trafiksäkerhetsområdet. Det stärker vår marknadsposition väsentligt och ger oss en solid plattform att expandera vår internationella affär från, både inom system och service”
Johan Frilund