Trafikverkets tilldelningsbeslut till Sensys står fast

Förvaltningsrätten har funnit att Trafikverkets tilldelningsbeslut till SENSYS Traffic AB i upphandlingen av trafiksäkerhetskameror är korrekt.

Som tidigare meddelats har Sensys erhållit tilldelningsbeslut från Trafikverket i upphandlingen av mätsystem till trafiksäkerhetskameror. Denna upphandling har överklagats och ärendet har nu prövats av Förvaltningsrätten som funnit att upphandlingen är korrekt genomförd och att tilldelningsbeslutet därmed är giltigt. Upphandlingen av trafiksäkerhetskameror är värd minst 110 mkr.

Efter Förvaltningsrättens beslut gäller en avtalsspärr på 10 dagar innan kontrakt får tecknas. Under avtalsspärren har överklagande part möjlighet att överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten.

Trafikverkets tilldelningsbeslut till Sensys i upphandlingen av mätskåp till trafiksäkerhetskameror har inte överklagats. Trafikverket avser att teckna kontrakt på mätskåp och mätsystem samtidigt. Sensys kommer att meddela när kontrakt tecknats.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2013, kl. 15:35.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, Förenade arabemiraten och USA. Sensys Gatso-koncernens aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 167 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer. För mer information besök www.sensysgatso.com

Prenumerera

Dokument & länkar