98 procent av svenskarna skulle överväga att byta bank vid en personuppgiftsincident

I händelse av ett dataintrång eller en personuppgiftsincident skulle många svenskar att överväga att byta bank. Det här visar en färsk undersökning som Ipsos har gjort på uppdrag av cybersäkerhetsföretaget Sentor.

Bankerna har sedan lång tid befunnit sig i riskzonen för cyberattacker. De stora beloppen i omlopp, de känsliga uppgifterna och möjligheten till penningtvätt, gör dem till intressanta mål för såväl avancerade hackergrupperingar som stater.

Många banker har anpassat sig till risknivån, vilket till viss del är drivet av de omfattande regulatoriska efterlevnadskraven som finns på området, bland annat från Finansinspektionen (FI), Payment Card Industry Security Standards Council (PCI SSC) och European Banking Authority (EBA).

- Bank- och finanssektorn är hårt reglerad och de står inför en tuff utmaning i år där flera omfattande förordningar och direktiv träder i kraft, som exempelvis PSD2 och GDPR. Även om cybersäkerheten inom sektorn är förhållandevis god, finns det många mindre banker och finansiella bolag som inte ligger på en acceptabel säkerhetsnivå och därför behöver prioritera dessa frågor, säger David Borin, cybersäkerhetsexpert på Sentor.

Svenskarna har förtroende för bankernas IT-säkerhet

Eftersom risknivån har varit hög har säkerhetsåtgärder prioriterats i större utsträckning, och bankerna bedöms ligga i framkant jämfört med många andra branscher när det gäller cybersäkerhet.

Cybersäkerhetsföretaget Sentor har i rapporten Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2018 undersökt hur svenskarnas förtroende för bankers förmåga att skydda känslig data ser ut. Förtroendet är stort, hela 87 procent har högt eller mycket högt förtroende för att bankerna kan skydda känslig data från missbruk och intrång.

Nära 2 av 3 svenskar skulle överväga att byta bank efter en allvarlig säkerhetsincident

Förtroendet skulle dock kunna påverkas rejält i händelse av en IT-säkerhetsincident, som exempelvis ett dataintrång. Nära 2 av 3 svenskar (63 procent) uppger att de skulle överväga att byta bank efter en sådan incident.

Bland yngre mellan 18-29 år är siffran för ännu större, där hela 72 procent uppger att de skulle överväga att byta bank. Äldre, i åldersspannet 60-75 år, ser inte en lika stor anledning att byta bank, där motsvarade siffra är 52 procent.

98 procent av svenskarnas skulle överväga att byta bank vid missbruk av personuppgifter

Allvarligast vore om det framkommer att personuppgifter skulle ha läckt ut eller ha missbrukats. Då uppger hela 98 procent av svenskarna att de skulle överväga att byta bank i händelse av en sådan incident.

- När den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj i år kan en personuppgiftsincident leda till böter på uppemot till 4 procent av den globala omsättningen. Resultatet från vår undersökning visar även att det kan leda till ett skadat förtroende och förlorade kunder för bankerna, avslutar David Borin.

* * *

Om Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2018

"Svenskarnas syn på IT-säkerhet" är Sentors årliga rapport som kartlägger svenskarnas inställning till IT-säkerhetsrelaterade ämnen. I år bygger undersökningen på svar från 1002 svenskar i åldrarna 18-75 år som tillsammans utgör ett riksrepresentativt och statistiskt säkerställt urval. Målet är att leverera bättre insikter kring hur svenskar känner och agerar i frågor kopplade till säkerhet. Något som kan användas för att på ett bättre sätt informera och kommunicera med dessa grupper. 


Kontaktperson
Tomas Wahlstedt
Marketing Manager
tomas.wahlstedt@sentor.se
0707 573 009 

Om Sentor   

Sentor är ett cybersäkerhetsföretag som arbetar med att skydda våra samhällsviktiga digitala funktioner och organisationers affärsverksamhet, mot nutida och framtida cyberhot. Genom att kombinera expertkunskap, erfarenhet och engagemang hjälper vi till att skydda ett öppet och tillgängligt informationsflöde. Samtidigt möjliggör vi för organisationer att digitalisera sin verksamhet på ett säkert sätt.

Sentor kan idag täcka stora delar av en organisations digitala säkerhetsbehov med hjälp av spetskompetens inom områdena; managerad säkerhet, informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.

Taggar:

Om oss

Sentor är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som erbjuder managerade säkerhetstjänster till kunder över hela världen. Med ett Security Operations Center bemannat av säkerhetsanalytiker 24/7 och med den senaste teknologin på marknaden, kan Sentor upptäcka och hantera attacker för våra kunder i nära realtid. Sentor har även ett team av högkvalificerade säkerhetskonsulter som stöttar företag med tjänster inom informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.

Prenumerera

Citat

- Bank- och finanssektorn är hårt reglerad och de står inför en tuff utmaning i år där flera omfattande förordningar och direktiv träder i kraft, som exempelvis PSD2 och GDPR. Även om cybersäkerheten inom sektorn är förhållandevis god, finns det många mindre banker och finansiella bolag som inte ligger på en acceptabel säkerhetsnivå och därför behöver prioritera dessa frågor.
David Borin