Efter 1177-läckan: Svenskarna har fortsatt högt förtroende för sjukvårdens datahantering

Report this content

1177-läckan beskrivs som ett av de största IT-haverierna i svensk historia. Trots det har 7 av 10 svenskar högt eller mycket högt förtroende för sjukvårdens förmåga att skydda känslig information från missbruk och intrång, visar en ny undersökning från Sentor.

I februari tidigare i år uppdagades en stor IT-skandal när det framkom att 2,7 miljoner samtal som ringts till vårdguiden 1177 och tagits emot av vårdentreprenören Medicall, lagrades helt oskyddat på en webbserver. I samtalen till 1177 diskuterade de som ringde in sjukdomar, symptom, medicinering, tidigare behandlingar, personnummer och annan känslig information. Vissa samtal kunde även genom filnamnen kopplas till enskilda individer. Sammantaget har incidenten beskrivits som en av de allvarligaste personuppgiftsincidenterna i svensk historia.

När incidenter av det här slaget inträffar har de en förmåga att påverka det allmänna förtroendet i negativ riktning. Efter IT-skandalen hos Transportstyrelsen 2017 uppgav exempelvis 2 av 3 svenskar att de hade lågt förtroende för regeringens kontroll över myndigheters datahantering, enligt en undersökning som Sentor tog fram kort tid efter incidenten.

Men 1177-läckan verkar inte ha haft samma inverkan på den allmänna opinionen. I Sentors nya undersökning “Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2019” uppger hela 70 procent att de har ett högt eller mycket högt förtroende för sjukvårdens förmåga att skydda känslig information från intrång eller missbruk. Undersökningen gick ut mindre än en månad efter att 1177-läckan uppmärksammades.

- Vi är lite förvånade över att förtroendet är så pass högt. I förhållande till andra branscher är resultatet väldigt bra. Av de sektorer vi har mätt förtroendet för, är det bara banksektorn som har högre förtroende bland svenskarna. Vi trodde att siffrorna skulle vara lägre med den här incidenten så färskt i minnet, säger Martin Zetterlund, vd på Sentor, och fortsätter:

- Vår erfarenhet är snarare att den här sektorn har stora utmaningar när det kommer till IT- och informationssäkerhet. När jag för fem år sedan skrev en debattartikel i Läkartidningen påtalade jag avsaknaden av tydliga IT-säkerhetskrav och uppföljning kring efterlevnad av dessa. Tyvärr har det hänt alldeles för lite sedan dess. 1177-läckan kan snarare vara ett symptom på ett mycket större systemfel hos organisationer inom sektorn vilket gör att vi riskerar att få se fler incidenter av den här digniteten om ingenting görs.

Mer specifikt visade undersökningen att 49 procent har högt förtroende förtroende för sjukvårdens förmåga att hantera känslig information, medan 21 procent uppgav de har mycket högt förtroende. 21 procent svarade att de har lågt förtroende, och endast 4 procent uppgav att de har mycket lågt förtroende i frågan.

***

Om undersökningen

”Svenskarnas syn på IT-säkerhet 2019” är Sentors årliga rapport som är avsedd att kartlägga svenskarnas inställning till IT-säkerhetsrelaterade ämnen. Rapporten bygger på en undersökning utförd av undersökningsföretaget Ipsos. I år bygger undersökningen på svar från 1006 svenskar, i åldrarna 18-75 år, som tillsammans utgör ett riksrepresentativt och statistiskt säkerställt urval.

Kontaktperson

Matilda Sjöstrand
Content Manager
070-789 67 59
matilda.sjostrand@sentorsecurity.com

Om Sentor

Sentor är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som erbjuder managerade säkerhetstjänster till kunder över hela världen. Med ett Security Operations Center bemannat av säkerhetsanalytiker 24/7 och med den senaste teknologin på marknaden, kan Sentor upptäcka och hantera attacker för våra kunder i nära realtid. Sentor har även ett team av högkvalificerade säkerhetskonsulter som stöttar företag med tjänster inom informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är lite förvånade över att förtroendet är så pass högt. I förhållande till andra branscher är resultatet väldigt bra. Av de sektorer vi har mätt förtroendet för, är det bara banksektorn som har högre förtroende bland svenskarna. Vi trodde att siffrorna skulle vara lägre med den här incidenten så färskt i minnet.
Martin Zetterlund, vd på Sentor
Vår erfarenhet är snarare att den här sektorn har stora utmaningar när det kommer till IT- och informationssäkerhet. När jag för fem år sedan skrev en debattartikel i Läkartidningen påtalade jag avsaknaden av tydliga IT-säkerhetskrav och uppföljning kring efterlevnad av dessa. Tyvärr har det hänt alldeles för lite sedan dess. 1177-läckan kan snarare vara ett symptom på ett mycket större systemfel hos organisationer inom sektorn vilket gör att vi riskerar att få se fler incidenter av den här digniteten om ingenting görs.
Martin Zetterlund, vd på Sentor