Sentor partner i internationellt finansierat forskningsprojekt kring dataskydd och integritet

Report this content

Sentor meddelar idag att man går in som partner i det EU-finansierade forskningsprojektet Privacy & US, som syftar till att finna nya lösningar på frågor som rör skydd av personlig data och integritet. 

I takt med att allt fler organisationer hanterar personlig identifierbar information är det av största vikt att medborgare skyddas från skadlig användning av dessa uppgifter. Medborgares privatliv måste respekteras samtidigt som de som hanterar känslig information måste kunna ta välgrundade beslut i dessa frågor.

Privacy & Us är ett internationellt forskningsprogram som omfattar 34 miljoner kronor som blivande doktorander från hela världen kan ansöka till. Målet är att finna lösningar som rör skydd av personlig data och integritet. Det innebär alltifrån ditt privata användande av mobiltelefonen, till företagens hantering av dina uppgifter på nätet.

Sentor är det enda svenska företaget som är partner till Privacy & Us

Sentor är som enda svenskt företag med som partner i forskningsprogrammet. 

Det innebär att Sentor öppnar upp möjligheten för blivande doktorander att få praktisk kunskap och omsätta forskning till den verklighet som företag befinner sig i.

- Att föra våra elever i kontakt med branschen kommer att ge blivande doktorander möjligheten att stärka sin yrkesprofil. De kommer att förvärva praktisk erfarenhet inom industrin och tillämpa sin forskning till praktiska och aktuella problem, samt finna utrymme för innovation, säger Leonardo Martucci, projektkoordinator för Privacy & Us och biträdande universitetslektor på Karlstads Universitet.

Albin Zuccato, Head of Information Security på Sentor, tycker att det är mycket viktigt att vara en del av ett forskningsprojekt inom det här området.

- Vi tycker att forskningsprojektet har ett mål som sammanstrålar väl med vårt. Vi hjälper företag att lösa problem kopplade till skydd av personlig data och integritet. Kan vi tillsammans med forskare utveckla bättre metoder hjälper det i längden både samhället och våra kunder, avslutar Albin Zuccato. 

Läs mer om Privacy & Us här: https://www.privacyus.eu/

Besök Sentors webbplats här: http://www.sentor.se

* * * * *

Kontaktperson
Tomas Wahlstedt
Marketing Manager
tomas.wahlstedt@sentor.se
0707 573 009 

Om Sentor   
Sentor erbjuder innovativa managerade säkerhetstjänster till kunder över hela världen. Med ett Security Operations Center bemannat av säkerhetsanalytiker 24/7 och med den senaste teknologin på marknaden, kan Sentor upptäcka och blockera attacker för våra kunder i nära realtid. Sentor har även ett team av högkvalificerade säkerhetskonsulter som stöttar företag med tjänster inom informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.   

Taggar:

Media

Media