Världshistoriens största IT-säkerhetsbrist - hittills

Hårdvarubristerna Spectre och Meltdown gör nästan alla moderna datorer sårbara – framför allt molnsystem. Detta är ett paradigmskifte, där en tidigare välkänd men inte fullt utforskad typ av säkerhetsbrist nu i sin fulländade form ger angriparen närmast övernaturliga krafter, menar IT-säkerhetsexperten Krister Hedfors, konsultchef och ansvarig för penetrationstester hos Sentor.

En grupp säkerhetsexperter från bland annat Google har skapat ett modernt mästerverk i grenen ”side channel attacks”. Genom att kombinera exakt kännedom om moderna processorers optimeringsmetoder med väldigt precisa tidsavläsningar har man lyckats utveckla något som kan liknas vid en form av högteknologisk kristallkula – möjligheten att läsa skyddat minne från andra program eller andra virtuella maskiner som delar samma processor.

Sårbarheterna har existerat i över ett decennium och berör merparten av alla moderna datorer. Territoriet är dock så pass tekniskt utmanande att vi först nu kan dra dessa generella slutsatser om brister som visat sig väsentliga i flera tidigare uppmärksammade men mer avgränsade sammanhang.

- Räkna med att detta blir startskottet för en lång rad ytterligare säkerhetsbrister i processorer, drivrutiner och andra program framöver, säger Krister Hedfors.

Molntjänster är hårdast drabbade

Sårbarheterna har störst påverkan på molnleverantörer, eftersom de tillhandahåller delad infrastruktur mellan olika kunder. Om en sårbar applikation körs, eller om en illvillig användare utnyttjar dessa brister, kan dessa potentiellt användas för att stjäla information från andra kunder i molnmiljön. I många fall kan detta ge angriparen full kontroll över hela systemet, menar Krister:

- Det finns högt kvalificerade angripare, främst statssponsrade aktörer, som ligger ett par steg före den offentliga debatten. Ett hundratal utvecklare fick i hemlighet kännedom om dessa brister för ungefär ett halvår sedan, för att kunna utveckla patchar. Samtidigt ligger marknadsvärdet inom den digitala vapenindustrin för program som utnyttjar dessa brister på 30 miljoner SEK och uppåt. Typiska köpare är säkerhetstjänster med trebokstavsförkortningar. Kanske har bristerna redan utnyttjats för att hoppa runt bland olika molnleverantörer.

* * *

Expertens tips på förebyggande åtgärder

Även om du har system i delade molnmiljöer kan du vidta åtgärder för att höja din egen informationssäkerhet. Här är Krister tips på förebyggande insatser:

Ta ansvar för att skydda dina outsourcade tillgångar 

Outsourcing och molntjänster i synnerhet är attraktiva då dessa i många fall erbjuder en problemfri drift. Men att lämna ifrån sig data och i vissa fall sin kärnverksamhet till en externpart innebär inte nödvändigtvis att din data är säker. Därför är det upp till dig att säkerställa att dina outsourcade tillgångar är skyddade i den utsträckning som du bedömer vara nödvändig. Bör din data exempelvis hanteras på en separat instans i molnet, alternativt flera separata instanser? Spectre och Meltdown har tydligt påvisat riskerna med molninfrastruktur, även internt driftad sådan.

Upprätthåll en beredskapsplan

En beredskapsplan underlättar hanteringen av en allvarlig säkerhetsbrist som riskerar att ha påverkan på fortsatt verksamhetsutövande. Dels genom att begränsa skadeverkan men även genom att utgöra en handlingsplan för att minimera fortsatt påverkan på verksamheten. En sådan plan bör ta höjd för allvarliga säkerhetsbrister i de fall dessa riskerar att påverka upprätthållandet av verksamheten negativt. En beredskapsplan är även aktuell i de fall då delar, alternativt hela IT-miljön är outsourcad till en molnleverantör.

Aktivt arbeta med processer för att analysera samt hantera risker

Genom att regelbundet analysera risker relaterade till sina tillgångar samt hur de förhåller sig till omvärlden, kan man nå insikt kring vilken riskbild som existerar. Den insikten skapar möjlighet att på ett strukturerat och prioriterat vis, hantera risker. Genom att ha en etablerad struktur för att hantera risker samt sina tillgångar (exempelvis enligt ISO 27001) har man ett försprång vid omvälvande sårbarheter som Spectre och Meltdown.

Kontaktperson
Tomas Wahlstedt
Marketing Manager
tomas.wahlstedt@sentor.se
0707 573 009 

Om Sentor   
Sentor erbjuder innovativa managerade säkerhetstjänster till kunder över hela världen. Med ett Security Operations Center bemannat av säkerhetsanalytiker 24/7 och med den senaste teknologin på marknaden, kan Sentor upptäcka och blockera attacker för våra kunder i nära realtid. Sentor har även ett team av högkvalificerade säkerhetskonsulter som stöttar företag med tjänster inom informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.   

Taggar:

Om oss

Sentor är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som erbjuder managerade säkerhetstjänster till kunder över hela världen. Med ett Security Operations Center bemannat av säkerhetsanalytiker 24/7 och med den senaste teknologin på marknaden, kan Sentor upptäcka och hantera attacker för våra kunder i nära realtid. Sentor har även ett team av högkvalificerade säkerhetskonsulter som stöttar företag med tjänster inom informationssäkerhet och teknisk IT-säkerhet.

Prenumerera

Media

Media