SenzaGen och Bioglan i samarbete för nästa generations testmetoder

SenzaGen har tecknat ett samarbetsavtal med läkemedelsföretaget Bioglan som utvecklar och tillverkar krämer och salvor för läkemedels- och kosmetikbranschen. Samarbetet innebär att Bioglan kommer att testa GARDskin för hudallergener på en rad baskrämer som ingår i olika slutprodukter.

Bioglan är ett läkemedelsföretag som arbetar med forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, särskilt halvfasta ämnen som krämer och salvor. Bioglan tillverkar topikala läkemedel och egenvårdsprodukter för kunder inom läkemedelsbranschen. Bolaget arbetar med allt från produktutveckling, kliniska prövningar till fullskalig produktion. Säkerhets- och allergitester är en del av Bioglans vardag och idag används företrädesvis human skin patch tester för hudallergier på slutprodukterna. SenzaGens GARDskin erbjuder ett alternativ som på sikt kan ersätta dessa tester och därför har bolagen nu valt att ingå ett samarbete där tillämpningen av GARDskin på komplexa slutprodukter kommer att vidareutvecklas.  

   - Med Bioglan får vi ett stort kunskapsutbyte och en möjlighet att testa GARDskin på flera olika formuleringar. Vi får även en djupare förståelse för extraktionsprocessen och kan på så sätt utveckla våra produkter och processer. Vårt mål är att GARDskin ska fungera även på slutprodukterna och att fler bolag därmed ska få upp ögonen för vår teknik och se att det finns säkrare och bättre tester än de som på många håll fortfarande är standard idag, säger Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen. 

Bioglan med produktion i Malmö söker att frångå traditionella testmetoder på mänsklig hud för att istället använda nästa generations GARD test, för säkerhetstestning av bolagets produkter. GARDskin undersöker och upptäcker allergener i kemikalier och läkemedel genom en unik genomteknik som helt ersätter behovet av djurtester. Målet är att GARDskin ska ersätta de nuvarande testerna, vilket skulle ge en bättre bedömning av allergeniciteten och ett kostnadseffektivare arbetssätt.

För mer information

Anki Malmborg Hager, CEO, SenzaGen AB                               Birgitta Svensson, Head of Development, Bioglan AB
Email: amh@senzagen.com                                                          Email: birgitta.svensson@bioglan.se
Tel: +46 768 284822                                                                      Tel: +46 40-287561, +46 708-149354

Om Bioglan
Bioglan AB är din partner från produktutveckling till fullskalig tillverkning, vi erbjuder en helhetslösning för alla dina produktions-och servicebehov. Bioglan välkomnar både små och stora utmaningar, och är din partner i valet för
- Enstaka studier under produktutveckling
- Produktion av kliniskt prövningsmaterial (fas I - III)
- Produktion i kommersiell skala för internationella marknader

Mer än tjugofem års erfarenhet av forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel gör att vi kan erbjuda dig de tjänster du behöver inom områdena halvfasta ämnen och vätskor.

Om GARD
Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med 90 % tillförlitlighet. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som ger endast 72 % tillförlitlighet. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Om SenzaGen
SenzaGen erbjuder in vitro-tester för hud och luftvägar till kosmetisk, kemisk och farmaceutisk industri som ersätter behovet av djurförsök. Bolagets unika test GARD är baserat på forskning från Institutionen för Immunteknologi vid Lunds Tekniska Högskola. SenzaGen är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige

Taggar:

Om oss

Om SenzaGen SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco, USA. För mer information, besök www.senzagen.com. Om GARD Genom att analysera 200 respektive 389 markörer beroende på test, genererar GARD stora mängder data och levererar resultat med upp till 90 % precision. Detta kan jämföras med den gyllene standarden som är djurtester på möss som har endast 70-75% precision. SenzaGens test har därtill förmågan att mäta potensen (styrkan) av en substans och kan därmed avgöra till vilken grad en substans orsakar allergi.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vårt mål är att GARDskin ska fungera även på slutprodukterna och att fler bolag därmed ska få upp ögonen för vår teknik och se att det finns säkrare och bättre tester än de som på många håll fortfarande är standard idag.
Anki Malmborg Hager, VD på SenzaGen.