100 TetraGraph-system till Japan efter regulatoriskt godkännande

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 30 augusti 2019. Senzime AB (publ) tecknade i december 2016 ett tioårigt licensavtal med japanska Fukuda Denshi om exklusiv rätt till licensiering och kommersialisering av Senzimes TetraGraph-system på den japanska marknaden. Fukuda meddelar nu att man påbörjar marknadslansering då TetraGraph erhållit japanska myndigheters regulatoriska godkännande. Senzime erhåller samtidigt en milstolpsbetalning om cirka 1,8 miljoner kronor och 100 TetraGraph-system skeppas till Japan.


Fukuda Denshi Co. Ltd (Fukuda) är en världsledare på marknaden för patientmonitorering. Företaget licensierar Senzimes TetraGraph-teknologi för att exklusivt kommersialisera denna på den japanska marknaden.

Licensavtalet omfattar rörlig ersättning till Senzime baserad på faktisk försäljning och den nu initierade marknadslanseringen innebär även utbetalning av den finala milstolpsbetalningen om cirka 1,8 miljoner kronor. I samband med lanseringen har Fukuda också beställt 100 TetraGraph-system, vilka levereras direkt från Senzimes produktionspartner i Storbritannien.

I Japan utförs årligen ca 2,7 miljoner större operationer fördelat på ca 13 500 operationsrum1. Det är till denna marknad TetraGraph riktar sig.

”Japan är en viktig del i vår satsning på den stora asiatiska marknaden för medicinteknik. Regionen kännetecknas av stark tillväxt och fokus på ny teknik och det känns väldigt bra att vårt nära samarbete med Fukuda nu övergår i kommersiell fas”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: 070-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 Augusti 2019, kl. 08:45.

Media

Media

Dokument & länkar