Forskning från Mayo Clinic visar på TetraGraphs användarvänlighet

Report this content

Nyhet: Uppsala, oktober 24, 2019. ASA:s årliga möte (American Society of Anesthesiology) är den främsta konferensen för anestesiologer i USA med drygt 14000 deltagare. Under årets möte höll Assisterande Professor J.Ross Renew vid Mayo Clinic, Jacksonville Florida, en posterpresentation om användarvänligheten hos olika neuromuskulära monitorer.

Postoperativa respiratoriska komplikationer är ett patientsäkerhetsproblem och kvantitativa neuromuskulära monitorer som TetraGraph rekommenderas som ett evidensbaserat tillvägagångssätt för att bekräfta adekvat återhämtning av neuromuskulär funktion postoperativt och minska möjliga komplikationer. Studien undersökte hur lång tid det tog erfarna anestesisjuksköterskor att applicera och använda olika neuromuskulära monitorer, samt hur de uppfattade användarvänligheten.

”Det tar minimalt med extra tid att använda en kvantitativ monitor som är mycket mer exakt jämfört med en perifer nervstimulator. Av de två kvantitativa monitorerna i studien gick det några sekunder snabbare att applicera Philips men TOF-resultaten erhölls både snabbare och enklare med TetraGraph. Det är viktigt att komma ihåg att deltagarna var vana att applicera Philips-enheten medan de inte tidigare hade använt TetraGraph. FDA-godkännandet av TetraGraph i fredags kommer utan tvekan att öka användningen av denna monitor. ”, säger J.Ross Renew, Assisterande Professor vid Mayo Clinic, Jacksonville FL. 

Över 70 miljoner patienter genomgår årligen kirurgi där man använder både narkos och muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas. TetraGraph är ett unikt system som utvecklats för att bidra till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får neuromuskulära blockerande läkemedel NMBA som en del av deras generella narkos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar