Lansering av TetraGraph Philips Interface

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, 3 december, 2019. Som tidigare meddelats tecknade Senzime ett licens- och samarbetsavtal med Philips för att implementera en kommunikationsplattform mellan TetraGraph och Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen, denna är nu redo för lansering.

Philips är en global aktör inom patientövervakning och Philips IntelliVue-system är en av de mest avancerade teknologierna inom området. Tillgång till kritiska patientdata ger ett avancerat kliniskt beslutsstöd, förbättrad vård och effektivisering av arbetsflödet.

 

TetraGraph är ett unikt digitalt system som är utformat för att tillgodose behoven vid övervakning av fysiologiska data hos kirurgiska patienter som får generell narkos och muskelavslappning med hjälp av neuromuskulära blockerande läkemedel (NMBA). TetraGraph stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får NMBA som en del av deras generella narkos.

 

Integrerad medicinsk utrustning är en värdefull tillgång vid patientvård. Genom detta avtal kan TetraGraph-data överföras via en kabel till Philips IntelliBridge EC10, som är kompatibel med IntelliVue MP/MX seriens patientmonitorer samt patientinformationscenter IX via IntelliBridge EC40/80, för att visas tillsammans med annan kritisk patientinformation.

 

Pia Renaudin, VD för Senzime, säger: "Via vår kommunikationsplattform kan patientinformation från TetraGraph visas på merparten av Philips IntelliVue patientmonitorer över hela världen. Vår data behandlas inte annorlunda än andra data i systemet, vilket gör det möjligt för användaren att integrera den i sitt patientdatahanterings-system."

 

Lanseringen är i linje med Senzimes digitala strategi att alliera sig med ledande leverantörer av centrala monitoreringssystem. Integrationen är villkorad av lokala myndighetsgodkännanden för TetraGraph.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför unika medicintekniska lösningar, drivna av unika algoritmer och sensorer. TetraGraph är ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa riktlinjer och läkemedelsrekommendationer kan TetraGraph bidra till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader.  Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer där alla vaknar upp säkert efter operation. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Pia Renaudin
VD
+ 46 (0)18-51 56 40
pia.renaudin@senzime.com

Senzime AB

Ulls väg 29B 
756 51 Uppsala, Sweden 
Phone : + 46 18 51 56 40

 

Taggar:

Media

Media