• news.cision.com/
  • Senzime/
  • Nya forskningsdata visar värdet av att monitorera patienter som får muskelrelaxerande läkemedel

Nya forskningsdata visar värdet av att monitorera patienter som får muskelrelaxerande läkemedel

Report this content

Nyhet: Uppsala, november 4, 2019. Ny data från POPULAR-studien drar slutsatsen att ju högre TOF-värde före extubering desto mindre risk för postoperativa lungkomplikationer.

Resultaten från POPULAR (POst-anaesthesia PULmonary complications After use of muscle Relaxants) studien som inkluderade 211 platser och över 22 000 patienter i hela Europa publicerades i The Lancet i februari 2019.  

Ytterligare analys av POPULAR-databasen presenterades vid ASA-mötet 2019. Där drog man slutsatsen att användningen av neuromuskulära blockerande läkemedel i samband med allmän anestesi är associerat med en ökad risk för postoperativa lungkomplikationer. 4 182 fall som inkluderade kvantitativ neuromuskulär övervakning undersöktes. Acceleromyografi (AMG) var den vanligaste kliniska tekniken för att övervaka neuromuskulär funktion i studien. Huruvida AMG-tekniken är lämplig för detta har enligt artikeln blivit ett omdebatterat ämne eftersom ett TOF-förhållande högre än > 95% måste uppnås för att minska förekomsten av postoperativa lungkomplikationer. Detta understryker behovet av exakt neuromuskulär övervakning för att förbättra patientsäkerheten. För att citera POPULAR, "desto större återhämtning från neuromuskulärt block, desto lägre är risken för komplikationer relaterade till kvarstående muskelblockad."

 ”Neuromuskulär övervakning med elektromyografi (EMG) anses av många experter vara den nuvarande kliniska guldstandarden", säger Glenn Murphy, Klinisk Professor från Department of Anesthesiology, University of Chicago Pritzker School of Medicine, and Director of Clinical Research at NorthShore University Health System in Chicago, Illinois.

Över 70 miljoner patienter genomgår årligen kirurgi där man använder både narkos och muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas. TetraGraph är ett unikt EMG-baserat system som utvecklats för att bidra till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning. TetraGraph är ett unikt digitalt system som stimulerar en perifer nerv och mäter, analyserar och visar muskelfunktionen i realtid hos kirurgiska patienter som får neuromuskulära blockerande läkemedel NMBA som en del av deras generella narkos.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar