Senzime etablerar sig i Tyskland och får första order på TetraGraph-system

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, den 14 januari 2021. Senzime meddelar idag etableringen av tyskt dotterbolag, rekrytering av Country Manager och första order i Tyskland på TetraGraph-system från Universitetssjukhuset Katholisches Klinikum Bochum.Senzime etablerar nu en direkt försäljningsorganisation i Tyskland genom dotterbolaget Senzime GmbH och har nyligen rekryterat en lokal Country Manager samt en Regional Clinical Manager. Den tyska organisationen kommer att vara igång från och med februari i år.

”Med den här första ordern kick-startar vi nu vår direktförsäljning i Tyskland – Europas största medicintekniska marknad med en befolkning på 81 miljoner människor och mer än 2 000 sjukhus”, säger Pia Renaudin, VD på Senzime.

Universitetssjukhuset Katholisches Klinikum Bochum ligger mitt i hjärtat av regionen Ruhr och har över 240 000 patienter årligen och mer än 1 600 bäddar. Deras utvärdering av TetraGraph har nu resulterat i denna första order med avsikt att löpande ersätta samtliga befintliga monitorer på sjukhuset. Flera studier som involverar TetraGraph förväntas komma från sjukhuset som ett resultat av inköpen.

“Monitorering av patienter som får muskelrelaxerande läkemedel är av stor betydelse för patientsäkerheten. Vi undersöker vetenskapligt tillförlitligheten hos tillgängliga kliniska metoder, och vi är övertygade om att den elektromyografiteknik som används av TetraGraph är mer tillförlitlig än acceleromyografi baserat på våra pågående studier", säger Dr. Thomas Weber, Direktor Anästhesiologie und Intensivmedizin.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Tyskland har Senzime inlett försäljning av TetraGraph i Japan, Sydkorea, Australien, stora delar av Europa och i USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 januari 2021 kl. 21:45 CET.

Media

Media

Dokument & länkar