Senzime tar hem order från Schweiz

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala, den 2 oktober 2020. Senzime meddelar idag att bolaget har fått ytterligare en order från sin distributör Leuag i Schweiz. Ordern avser TetraGraph-system med Philips Interface samt engångssensorer TetraSens och har köpts in av ett sjukhus för att ersätta dess nuvarande AMG-system. Ordervärdet uppgår till ca 300 TSEK och leverans sker under innevarande månad.

 

”Det är glädjande att konstatera en alltmer utökad installation av TetraGraph. Ökad monitorering leder till ökad säkerhet, korrekt dosering och färre komplikationer”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

Med sina närmare 300 sjukhus utgör Schweiz en viktig marknad för Senzime.

”Vi har idag förfrågningar kring TetraGraph från samtliga universitetssjukhus i Schweiz. Vi räknar med att varje installerad TetraGraph förbrukar mer än 1,5 TetraSens per dag. Vi ser även att åtgången på engångssensorerna ökar ju större vana användarna får av TetraGraph”, säger Claudia Stauffer, försäljningschef på Leuag.

TetraGraph är ett unikt digitalt system som mäter förekomsten och djupet av neuromuskulär blockad för att läkaren ska kunna avgöra korrekt dosering av läkemedel samt bedöma när patienten är redo att andas på egen hand utan risk för komplikationer. Förutom i Europa har Senzime inlett försäljning av TetraGraph ibland annat Japan, Australien och USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska impulser – inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader – i en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Media

Media