Senzime tecknar distributionsavtal i Sydkorea

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala den 19 mars 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal med Unimedics (unimedics.co.kr) för kommersialisering av TetraGraph i Sydkorea. Ersättning utbetalas per enhet i linje med nuvarande branschkompensation och i kontraktet ingår en lägsta garanterad försäljning. Registreringsprocessen beräknas att slutföras under 2019.

Sydkorea är ett högteknologiskt land med stort intresse för innovationer, särskilt inom hälsosegmentet. Unimedics produktportfölj med deras befintliga monitorer inom anestesi, som deras ADMS-monitor för mätning av narkosdjup, är en perfekt matchning för TetraGraph som kompletterar med att mäta djupet av den neuromuskulära blockaden. Med Unimedics starka försäljningsorganisation som består av både interna och externa försäljningsrepresentanter kommer TetraGraph att få maximal uppmärksamhet och stark försäljningskapacitet i hela Sydkorea. I landet finns över 3000 sjukhus och det utförs årligen drygt 1,3 miljoner operationer med narkos varav muskelavslappnande läkemedel används i mer än hälften av dessa.

Lena Söderström, Senzimes VD, kommenterade: "Vi har mött ett stort intresse från sydkoreanska kliniker och är glada att vi kan inleda registreringsprocessen tillsammans med Unimedics för att påbörja försäljning i Sydkorea under nästa år. Unimedics har den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att göra TetraGraph till marknadsledare i Sydkorea ".

Senzime deltog tillsammans med Unimedics under KIMES-konferensen 15-18 mars. Vid KIMES-konferensen visades de senaste trenderna inom medicinteknik där 1 200 inhemska och utländska visade ny teknik och nya produkter, vilket gör den till den största konferensen inom medicinteknik i Sydkorea.

TetraGraph är ett innovativt och användarvänligt system för övervakning av patienter som genomgår narkos med muskelavslappnande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt bestämma den korrekta dosen av muskelavslappnande läkemedel och hjälper läkare att avgöra när patienten är tillräckligt återhämtad för spontan andning. TetraGraph är avsedd att enkelt och exakt övervaka effekterna av muskelavslappnande läkemedel och minska postoperativa komplikationer och sjukvårdskostnader. Systemet består av en bärbar, handhållen patientövervakningsenhet och engångssensorer.

Senzime har tidigare ingått distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Schweiz, Australien, Nya Zeeland, Spanien och Portugal samt licensavtal i Japan. Diskussioner pågår med distributörer för ytterligare marknader och ytterligare avtal förväntas under 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA  

Om Senzime  

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com  

Denna information är insiderinformation som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen ovan, 19 Mars 2018. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har mött ett stort intresse från sydkoreanska kliniker och är glada att vi kan inleda registreringsprocessen tillsammans med Unimedics för att påbörja försäljning i Sydkorea under nästa år. Unimedics har den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att göra TetraGraph till marknadsledare i Sydkorea
VD Lena Söderström