Senzime tecknar ytterligare distributionsavtal för TetraGraph

Report this content

Pressmeddelande: Uppsala den 7 mars 2018. Senzime AB (publ) meddelade idag att bolaget tecknat exklusiva distributionsavtal för TetraGraph i Spanien och Portugal.

Senzime har tecknat exklusiva distributionsavtal för kommersialisering av TetraGraph med EIKOS Care Medical, som kommer att vara exklusiv distributör i Spanien samt Geranswers Medical Solutions som kommer att vara exklusiv distributör i Portugal. Båda företagen har stor erfarenhet av försäljning inom medicinteknik i Spanien och Portugal med fokus på ny teknik. TetraGraph kommer att vara ett viktigt bidrag till deras befintliga produktportföljer. Distributionsavtalen baseras på ett kompensationssystem avseende försäljning per enhet och ligger i linje med nuvarande branschkompensationsnivåer utan garanterad försäljning.

Lena Söderström, VD Senzime, kommenterade: "EIKOS Care Medical och Geranswers Medical Solutions är perfekta partners med kompletterande produktportföljer och omfattande kontakter inom anestesiområdet på respektive marknad. Distributörerna har den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att TetraGraph ska bli ledande inom dessa länder".

TetraGraph är ett innovativt och användarvänligt system för övervakning av patienter som genomgår narkos med muskelavslappnande läkemedel. Systemet gör det möjligt att objektivt bestämma den korrekta dosen av muskelavslappnande läkemedel och hjälper läkare att avgöra när patienten är tillräckligt återhämtad för spontan andning. TetraGraph är avsedd att enkelt och exakt övervaka effekterna av muskelavslappnande läkemedel och minska postoperativa komplikationer och sjukvårdskostnader. Systemet består av en bärbar, handhållen patientövervakningsenhet och engångssensorer.

Senzime har tidigare ingått distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Schweiz, Australien och Nya Zeeland samt licensavtal i Japan. Diskussioner pågår med distributörer för ytterligare marknader och fler avtal förväntas under 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är insiderinformation som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via byrån för kontaktpersonen ovan, 7 Mars 2018.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

EIKOS Care Medical och Geranswers Medical Solutions är perfekta partners med kompletterande produktportföljer och omfattande kontakter inom anestesiområdet på respektive marknad. Distributörerna har den infrastruktur och erfarenhet som krävs för att TetraGraph ska bli ledande inom dessa länder
VD Lena Söderström