Senzimes delårsrapport för januari - juni 2017

Report this content

Uppsala, 31 augusti, 2017. Senzime ABs (publ) delårsrapport för perioden januari - juni 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com.

Finansiell information andra kvartalet 2017

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 174 KSEK (521).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 930 KSEK (-2 024).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,09) och efter utspädning till -0,07 SEK (-0,09).

Finansiell information januari – juni 2017

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 174 KSEK (543).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 901 KSEK (-3 876).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,18 SEK (-0,20) och efter utspädning till -0,18 SEK (-0,20).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jessica Roxhed, CFO Senzime AB

Tel: +46 703-94 94 98, e-post: jessica.roxhed@senzime.com 

TILL REDAKTÖRERNA 

Om Senzime 

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com 

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017.