Senzimes första handelsdag på Nasdaq First North

Report this content

Uppsala, 11 april 2017. Senzime AB (publ) slutförde nyligen en nyemission som tillförde bolaget 24,4 MSEK före emissionskostnader. I samband med detta har Senzime ansökt om notering på Nasdaq First North vilket har godkänts med första handelsdag 11 april 2017. Senzime är sedan tidigare noterat på Aktietorget. 

”Med den nyligen slutförda finansieringen kan vi accelerera kommersialiseringen och ta sikte på ytterligare licens- och distributörsavtal som en uppföljning av de avtal vi redan har ingått i Japan, Australien, Nya Zeeland, Irland och England. I samband med detta har vi även valt att notera Senzimes aktie på Nasdaq First North för att få ytterligare synlighet på aktiemarknaden och även möjliggöra breddat institutionellt ägande i bolaget, säger Lena Söderström, VD i Senzime.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Lena Söderström, VD för Senzime

 

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA


Om Senzime


Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). www.senzime.com 

Dokument & länkar