Analysguiden: En extra orderbok på hyllan

Serneke är en tillväxtorienterad Entreprenad- och Projekt-utvecklingskoncern och ett av Sveriges största byggföretag. Samverkansavtal bör ge avtryck i orderboken inom ett år.

Serneke är en snabbväxande Entreprenad- och Projektutvecklings-koncern skapad av sin VD, huvudägare och grundare Ola Serneke. Bolaget har växt snabbt de senaste åren och etablerat sig som en av Sveriges tio största byggbolag. Koncernen passerade nyligen tusen anställda, vilket var en viktig milstolpe.  Entreprenad (Bygg och Anläggning) utgjorde 95 procent av koncernens omsättning de senaste tolv månaderna (1 april 2017–31 mars 2018). Bolaget har sedan länge haft en inriktning mot en stor andel offentliga beställare. Serneke inriktar sig också i en ökad utsträckning mot medelstora projekt inom intervallet 300 miljoner till 1 miljard kronor. Denna strategi bör ge bättre lönsamhet, främst som en följd av lägre konkurrens inom detta segment. Koncernens orderstock täckte 131 procent av bolagets årsomsättning per 31 mars 2018 och har gått ned från ännu högre nivåer de senaste kvartalen. Men när bygget av Karlastaden i Göteborg startar senast i kvartal 1/2019 motsvarar det åtta kvarter blandstad om 200 000 kvadratmeter lokaler, där produktionsvärdet uppskattningsvis ligger på omkring tolv miljarder kronor. Serneke lär inte bygga allt själva men låt oss säga fem miljarder kronor i extra orderbok om något till några år. Anläggningsdivisionen som står för cirka elva procent av omsättningen har under 2017 vänt tidigare röda siffror till svarta. Lönsamheten är fortfarande blygsam och bör kunna förbättras ytterligare under 2018. Som en del av affärsmodellen har Serneke byggt upp en Projekt-utvecklingsverksamhet där fastigheter förvärvas i tidig fas för exploatering längre fram. Här finns idag framförallt det välkända Karlastaden med Karlatornet på Lindholmen i Göteborg (hälftenägt med NREP) har bolaget köpt in ett 300 hektar stort mark­område med utvecklingsmöjligheter kring Säve Flygplats i norra Göteborg. I projektportföljen finns även byggrätter till nyproducerade bostäder i bland annat Helsingborg, Trollhättan, Borås och Helsingborg. 

Givet våra justerade resultatprognoser efter bolagets första kvartalsrapport för 2018 får vi ett motiverat DCF-värde på 130 kronor i Serneke-aktien. Med dagens kurs ger det en potential på 37 procent upp till vår riktkurs, så vi upprepar vår tidigare köprekommendation.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera