Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

ETT KVARTAL PRÄGLAT AV STARK ORDERINGÅNG

April–juni 2019 

 • Orderingången uppgick till 2 663 Mkr (1 328)
 • Intäkterna uppgick till 1 616 Mkr (1 681) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 1 750 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (74) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 22 Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -302 Mkr (-199) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi utgjorde -119 Mkr och investeringar i Karlastaden  -78 Mkr
 • Periodens resultat uppgick till -2 Mkr (48)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 kr (2,05)

Januari–juni 2019

 • Orderingången uppgick till 3 840 Mkr (2 456)
 • Orderstocken uppgick till 7 149 Mkr (7 398)
 • Intäkterna uppgick till 3 096 Mkr (3 166) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 3 423 Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (126) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 54 Mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -564 Mkr (10) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi med -201 Mkr samt investeringar i Karlastaden om -93 Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 8 Mkr (87)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (3,71)
 • Soliditeten uppgick till 40,7 procent (37,3)
    

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

- En stark orderingång med nya kunder och en fortsatt process med omstrukturering av Karlastaden präglar det andra kvartalet

Presentation av delårsrapport januari–juni 2019
Den 17 juli 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2019. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring: +46 8 50 55 83 65
  

För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se
  

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019, kl. 08.00 CET.
  

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Taggar:

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.