Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Report this content

FOKUS PÅ LÖNSAMHETSFÖRBÄTTRINGAR

Juli – september 2019

 • Orderingången uppgick till 1 792 Mkr (1 236)
 • Intäkterna uppgick till 1 376 Mkr (1 359)
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 Mkr (-40)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -164 Mkr (-9)
 • Periodens resultat uppgick till -27 Mkr (-55)
 • Efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 1 476 Mkr och rörelseresultatet till
  9 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av bostadsrättsproduktioner i egen regi motsvarande -88 Mkr och för interna leveranser till Karlastaden med -39 Mkr.
 • Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -1,20 kr (-2,42)


Januari – september 2019

 • Orderingången uppgick till 5 632 Mkr (3 692)
 • Orderstocken uppgick till 7 662 Mkr (7 303)
 • Intäkterna uppgick till 4 472 Mkr (4 525)
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr (86)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -728 Mkr (1)
 • Periodens resultat uppgick till -19 Mkr (32)
 • Efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 4 899 Mkr och rörelseresultatet till
  63 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av bostadsrättsproduktioner i egen regi motsvarande -289 Mkr och för interna leveranser till Karlastaden med -132 Mkr.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,85 kr (1,38)
 • Soliditeten uppgick till 39,3 procent (36,4)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

– Positivt är att vi under kvartalet ser en fortsatt bra orderingång för entreprenadverksamheten och ett stort underliggande behov av samhällsinvesteringar i bostäder, skolor och andra samhällsfastigheter.

– Vi är inte nöjda med resultatutvecklingen eller den avtagande tillväxten. Utmaningarna vi står inför möter vi med stor ödmjukhet men även med beslutsamhet och handlingskraft. Under tredje kvartalet har vi arbetat intensivt med att planera för en större omorganisation som del av ett åtgärdspaket med syfte att säkerställa bolagets långsiktiga konkurrenskraft.

Presentation av delårsrapport januari–september 2019

Den 25 oktober 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q3-2019 . Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46856642706


För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober kl. 08.00 CET.


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media