Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Högre omsättning och resultat

  • Intäkterna uppgick till 1 485 Mkr (1 138), en ökning med 30 procent
  • Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (47) och rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (4,1)
  • Periodens resultat uppgick till 39 Mkr (33)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 kr (1,41)
  • Soliditeten uppgick till 42,7 procent (42,4)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 209 Mkr (140)
  • Orderingången uppgick till 1 128 Mkr (2 069)
  • Orderstocken uppgick till 7 671 Mkr (7 995)

Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:
- Koncernen uppvisar en tillväxt på 30 procent i första kvartalet med ökade intäkter för alla affärsområden.

- Bygg fortsätter växa med 26 procent tillväxt i kvartalet och god lönsamhet.

- En ökad andel samverkansavtal är en strategiskt viktig utveckling som påverkar orderingången i det korta perspektivet men som innebär ökade möjligheter för långsiktig resursplanering och en lägre projektrisk.


Presentation av delårsrapport januari–mars 2018
Den 3 maj 2018, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q1-2018. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.
För att delta, vänligen ring:                 +46 8 56 64 2665


För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj, kl. 08.00 CET.
 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera