Delårsrapport januari – september 2021

Report this content

FÖRSTÄRKT LEDNING OCH POSITIV TREND
 

juli–september 2021

 • Orderingången uppgick till 1 195 Mkr (961) 
 • Intäkterna uppgick till 1 968 Mkr (1 498)
 • Rörelseresultatet uppgick till 25 Mkr (-79)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 207 Mkr (-167)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 268 Mkr (7)
 • Periodens resultat uppgick till 37 Mkr (-66)
 • Soliditeten uppgick till 36,7 procent (33,2)

januari–september 2021

 • Orderingången uppgick till 4 595 Mkr (5 787) och orderstocken uppgick till 12 642 Mkr (10 623)
 • Intäkterna uppgick till 6 192 Mkr (4 705)
 • Rörelseresultatet uppgick till 164 Mkr (-367)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 Mkr (-556)
 • Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 803 Mkr (305)
 • Periodens resultat uppgick till 262 Mkr (-286)

Michael Berglin, VD Serneke Group, kommenterar:

– I branschen är tredje kvartalet normalt sett svagt, men vårt Q3-resultat på 25 miljoner kronor (-79) är det bästa sedan 2017. Mest glädjande i kvartalet är att entreprenadverksamheten i Serneke Sverige redovisar 20 miljoner kronor i resultat vilket är ett förbättrat resultat för femte kvartalet i rad. Vi är inte nöjda men stärks av att hårt arbete och disciplin, främst runt vilka projekt vi tar på oss att genomföra, även visar sig i siffrorna.

– Vi tar nu nästa steg i bolagets utveckling och rekryterar fyra nya medlemmar till vår koncernledning. Med Kaia Eichler, Carole Lindmark, Johanna Rutberg och Mikael Hultqvist adderar vi kompetens och genomförandekraft samt förstärker våra förutsättningar för en långsiktigt hållbar affär. Ledningens ambition är nu att accelerera takten och öka effekten av insatserna mot stabilitet och lönsamhet.

Presentation av delårsrapporten januari – september 2021

Den 28 oktober 2021, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q3-2021.   Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 566 426 92

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se  

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021, kl. 08.00 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se