Detaljplanen för Karlastaden har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Karlastaden på Lindholmen i Göteborg har vunnit laga kraft. Vägen ligger nu öppen mot en officiell byggstart av Nordens högsta hus.

Cirka fyra veckor har nu passerat sedan mark- och miljödomstolen avslog de överklaganden som kommit in mot Göteborgs stads kommunfullmäktigebeslut kring detaljplanen gällande Karlavagnsplatsen, där den nya stadsdelen Karlastaden ska växa fram.

Inga ytterligare överklaganden har kommit in och därmed har detaljplanen vunnit laga kraft. Vägen ligger nu öppen för att komma fram till en officiell byggstart av den första, och största, byggnaden i stadsdelen, Karlatornet.

–  Efter att ha arbetat med detta projekt sedan 2004, så kan man bara kort säga: Äntligen, säger Ola Serneke, VD och koncernchef för Serneke Group.

Just nu pågår ett omfattande pålningsarbete för Karlatornet som beräknas vara klart i sommar. Därefter är ambitionen att påbörja arbetet med att resa det som kommer att bli Nordens högsta hus. År 2021 är tanken att Karlatornet ska stå klart.

Vägen från idé till lagakraftvunnen detaljplan:

 • Serneke gör första fastighetsförvärvet på Lindholmen 2004
 • Serneke presenterar planer för Karlastaden första gången 2007
 • Arkitekttävling januari 2014
 • Planbesked oktober 2014
 • Planstart april 2015 
 • Samråd februari 2016 – mars 2016
 • Granskning februari 2017 – mars 2017
 • Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen maj 2017
 • Kommunfullmäktige antar detaljplanen juni 2017
 • Länsstyrelsen godkänner planen september 2017
 • Mark- och miljödomstolen avslår överklaganden november 2017
 • Detaljplanen vinner laga kraft december 2017


Fakta Karlastaden

 • Karlastaden kommer att växa fram på gammal industrimark, granne med Lindholmen Science Park och med utsikt över Göteborgs hamninlopp.
 • Stadsdelen består av åtta kvarter på en markyta om 32 000 kvadratmeter.  
 • 2 000 lägenheter på cirka 200 000 kvadratmeter, både hyres- och bostadsrätter, samt kommersiell yta om cirka 70 000 kvadratmeter i form av bland annat hotell, restauranger, kontor och butiker. Förskola och vårdcentral ska också rymmas i stadsdelen.
 • Första byggprojektet i stadsdelen blir Karlatornet som med sina 73 våningar och 245 meter blir Nordens högsta byggnad. I byggnaden kommer det att finnas cirka 590 lägenheter i varierande storlekar.  
 • Beräknad omsättning för Karlastadsprojektet är cirka 13 miljarder kronor och utvecklingen kommer att pågå under 6 - 7 år. Projektbolaget som ska utveckla den nya stadsdelen med bostäder och kommersiella fastigheter, ägs gemensamt av Serneke och riskkapitalbolaget NREP i ett joint venture.  


För mer information, kontakta:

Johan Live, pressansvarig
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  


Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017 kl. 16.50 CET.

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 5 miljarder kronor och cirka 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.group

Taggar:

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar