Eq Research: I väntan på Karlastaden-affärer

Report this content

Sernekes Q1 2019-rapport var svag, men aningen bättre än vår prognos. Bolagets byggrörelse dras fortfarande med expansionskostnader, men lyckas ändå hålla en någorlunda marginal. För att aktien ska stiga krävs att några transaktioner för Karlatornet/Karlastaden genomförs.

Förväntningarna på bolagets rapport för första kvartalet 2019 hade skruvats ned väsentligt redan innan resultatet offentliggjordes den 17 april. Utfallet visade sig inte vara fullt så dåligt som befarat. Främst är det orderingången som var 6 procent lägre än vår prognos, som sticker ut. Men med tanke på att ett kontrakt värt 480 miljoner kronor avseende studentlägenheter i Stockholm annonserades redan den 2 april, verkar entreprenadrörelsen ändå rulla på i ganska god fart. Generellt utvecklas Sernekes byggrörelse bättre än anläggningsdelen, som tappade i orderingång under första kvartalet 2019.

Vad gäller den svenska entreprenadmarknaden visar trenden en avmattning på bostadssidan, som i stort sett kompenseras av större och fler affärer från offentliga beställare samt även en ökning på anläggningssidan. Serneke är starka i västra Sverige och gör allt fler affärer i de svenska storstäderna.

Värdet av koncernens byggrätter kommer att avgöras i de transaktioner som Serneke planerar för delar av Karlatornet och Karlstaden i Göteborg under 2019. För bolaget kan inte själva bära de 13 miljarder kronor det totalt handlar om i produktionsvärde. Oron för genomförandet och även för byggrätternas värde syns i en omkring 50 procentig rabatt på Serneke-aktiens substansvärde.

Jämfört med sina börsnoterade konkurrenter handlas Serneke-aktien för närvarande till 46 procent kursrabatt. Vi kommer fram till ett motiverat DCF-värde på Serneke-aktien om 89 kronor baserat på en DCF-värderingsmodell. Men vi tror samtidigt inte att aktien kan börja röra sig mot dessa nivåer förrän bolaget lyckas genomföra ett antal försäljningar av fastigheter och mark i Karlastaden-projektet.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera