EQ Research: 50% bättre orderingång än väntat

Serneke levererade en mycket stark rapport för årets tre första månader 2017. Det viktigaste styrkebeskedet var en orderingång på strax över 2 miljarder kronor, jämfört med våra förväntningar på cirka 1,4 miljarder kronor. Det innebär att bolagets orderstock på nästan 8 miljarder kronor nu täcker två års produktion. Det är i särklass bäst hittills av jämförbara börsnoterade svenska byggbolag (Skanska, NCC och Peab). Dock skall tilläggas att 643 miljoner kronor av den orderingång som bolaget redovisar avser det egna fastighetsprojektet, Mälardalens Högskola i Eskilstuna, som kommer att färdigställs och säljs till Hemsö.

Det andra utropstecknet var rörelsemarginalen inom Serneke Bygg på strax över 4 procent, jämfört med omkring 2 procent i första kvartalet 2016. Anläggningssidan redovisar ett negativt rörelseresultat på minus 4 miljoner kronor i kvartal 1 2017 men här bör det fortfarande finnas en möjlighet till svarta siffror på helåret 2017.  Första kvartalet är säsongs-mässigt svagt, både fakturerings- och resultatmässigt, främst till följd av att väderleken skjuter fram byggjobb mot senare delar av året. 

Läs hela analysen på EQ Research.

Detta är ett pressmeddelande från EQ Research. Läs mer här.

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera