EQ Research: Få större order i Q3, kan bli fler i Q4

Serneke lämnar rapport för det tredje kvartalet på fredag 27 oktober. Koncernen har offentliggjort fyra större nya affärer och/eller uppdrag under perioden 1 juli till 30 september på totalt 383 miljoner kronor. Här står byggandet av 275 bostadslägenheter i Arlöv strax norr om Malmö för omkring två tredjedelar av den summan.

Med ledning av tidigare samband mellan den totala orderingångssiffran för första halvåret 2017 i relation till förannonserade större order under motsvarande period reviderar vi ned prognosen för den totala orderingången under tredje kvartalet 2017 till 700 miljoner kronor jämfört med vår tidigare prognos om 1250 miljoner kronor. 

Serneke har ändrat fokus mot större order i storleksordningen 500 till 1000 miljoner kronor. Det kan ge en positiv ketchup-effekt i fjärde kvartalet istället. Byggordern värd 240 miljoner kronor för HIFAB i Halmstad den 3 oktober kan vara en första indikation på det. Strategin föranleder oss att revidera upp vår rörelseresultatprognos för Serneke Bygg-division från 220 till 235 miljoner kronor 2018. Det i sin tur motiverar en höjning av vår riktkurs till 144 kronor (tidigare 140). och vårt köpråd i aktien kvarstår. 

Bolagets rapport för jämförelseperioden (kvartal 3/2016) var ganska ordinär med en rörelsemarginal om 2,8 procent för Serneke Bygg. Däremot redovisade Anläggning en förlust på 7 miljoner kronor i kvartal 3/2016 och här finns en förbättringspotential i år.

Läs hela analysen på EQ Research

Detta är ett pressmeddelande från EQ Research. Läs mer här.

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera