Förändring av det totala antalet aktier och röster i Serneke

Report this content

Antalet aktier i Serneke Group AB (publ) (”Serneke”) uppgår per den 29 januari 2021 till 28 753 232 aktier, fördelat på 5 210 000 aktier av serie A och 23 543 232 aktier av serie B. Det totala antalet röster i Serneke uppgår per den 29 januari 2021 till 7 564 323,2.

Ökningen av antalet aktier och röster i Serneke är föranledd av registrering av 3 204 780 aktier av serie B som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter i Sernekes företrädesemission.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gerum, Affärsutvecklingschef Serneke Group AB
Telefon: +46 725 66 76 00
robin.gerum@serneke.se

Johan Live, Kommunikationschef Serneke Group AB
Telefon: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2021 kl. 7.30 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se