Ny ledning för en accelererad förändringstakt

Report this content

Serneke tar ytterligare ett viktigt steg i att bygga ett starkare bolag med fyra nya utnämningar till koncernledningen. Mikael Hultqvist tar över som VD Serneke Sverige medan tre nya roller tillkommer där Carole Lindmark tillträder rollen som kommunikationschef, Johanna Rutberg blir General Counsel och Kaia Eichler utses till hållbarhetschef. Förändringarna stärker ledarskapet i organisationen och skapar bättre förutsättningar för nästa steg i bolagets utveckling.

– Det känns positivt att förstärka ledningen med fyra nya kollegor med hög kompetens och bevisad förmåga att driva förändring. Vi avser nu accelerera tempot i vårt förändringsarbete för att stärka bolagets konkurrenskraft, säger Michael Berglin, VD Serneke Group.

Sernekes koncernledning kommer att arbeta nära verksamheten i det pågående arbetet mot en mer lönsam och stabil affär. Nya kompetenser stärker även förutsättningarna att leverera ett erbjudande som möter branschens och samhällets ökade utvecklingsbehov inom bland annat hållbarhet och digital transformation.

Den nya koncernledningen består av:

  • Michael Berglin, VD och koncernchef
  • Mikael Hultqvist, VD Serneke Sverige
  • Carole Lindmark, kommunikationschef
  • Johanna Rutberg, General Counsel
  • Kaia Eichler, hållbarhetschef
  • Ola Serneke, VD Serneke Invest
  • Anders Düring, CFO
  • Robin Gerum, affärsutvecklingschef
  • Jonas Fjellman, HR-chef

Samtliga förändringar gäller med omedelbar verkan. De nya medlemmarna tillträder sina roller snarast möjligt med beaktande av gällande uppsägningstider. Som en konsekvens av förändringarna lämnar Anders Arfvén tjänsten som VD Serneke Sverige, och Michael Berglin tar över positionen till dess att Mikael Hultqvist tillträder. Daniel Modéus kvarstår i koncernledningen till Johanna Rutberg tillträder positionen som General Counsel, därefter fortsätter Daniel Modéus sin tjänst som chefsjurist Serneke Sverige med ett förstärkt fokus på bolagets entreprenad- och fastighetsjuridik.

– Jag tackar Anders Arfvén för hans insatser för bolaget och önskar honom lycka till i framtiden. Vi ser alla fram emot att inom kort välkomna våra nya kollegor till ett spännande arbete med att lyfta Serneke till nästa nivå, säger Michael Berglin.

För CV och mer information om personerna i nya roller se www.serneke.se.

För mer information, kontakta:

Michael Berglin, VD Serneke Group
Telefon: +46 31 712 97 39
michael.berglin@serneke.se

Johan Live, mediechef Serneke Group
Telefon: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 17.30 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se