Nya bostäder växer fram i Karlastaden

Report this content

Andreas Martin-Löf Arkitekter har valts ut att gestalta det nya bostadsrättsprojektet Atmosfär i kvarteret Capella i Karlastaden.

Serneke har tillsammans med Tosito, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter genomfört en gestaltningsprocess för ett nytt 17-våningshus i Karlastaden. Byggnaden kommer inrymma cirka 125 nya bostadsrätter och lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

Processen startades under januari 2021 och har genomförts med en serie av workshops där tre arkitektkontor har deltagit. Syftet var att pröva olika gestaltningsgrepp för det höga bostadshuset. Under processen har tre väl gestaltade förslag utvecklats och utvärderats. Ett flertal viktiga aspekter har lyfts och förutom det arkitektoniska uttrycket, har genomförbarheten varit en central fråga.

Bedömningsgruppen har nu i samverkan och efter utvärdering beslutat att välja Andreas Martin-Löf Arkitekter för att gestalta projektet. Ur motiveringen:

”Det vinnande bidraget bedöms vara det som sammantaget allra bäst uppfyller kraven om en utvecklingsbar helhetslösning. Med en övertygande formkänsla och ett gehör för kvalité i material och uttryck pekar förslaget förtroendegivande ut en riktning för det fortsatta arbetet med byggnaden som kommer bli en av de första att uppföras i Karlastaden.”

Uppdraget innebär att inom ramen för detaljplanen och övriga förutsättningar konkretisera gestaltningsförslaget och ta fram bygglovshandlingar. Bedömningsgruppen bestod av representanter från Serneke, Tosito, Stadsbyggnadskontoret Göteborg samt extern sakkunnig.

– Det har varit en intensiv men väldigt värdeskapande process där alla inblandade bidragit på ett aktivt sätt i våra workshops. Efter genomgång i bedömningsgruppen blev det slutligen Andreas Martin-Löf Arkitekter som med sin tänkta gestaltning var det förslag som gick vidare. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av projektet tillsammans med dem, säger Jon Blomberg, affärschef på Serneke.

– Det skall bli väldigt roligt att inleda samarbetet med Andreas Martin-Löf Arkitekter efter en rolig och intensiv tävlingsperiod. Vi ser fram emot att skapa ett fantastiskt bostadsprojekt i Karlastaden där de boende ska uppleva en härlig atmosfär med närhet till allt, säger Tommy Fritz, VD Tosito.

– Vi känner ju till Karlastaden redan sedan tidigare då vi är ansvariga arkitekter för bostäderna i Karlatornets övre del. Att vi nu också får gestalta det 17 våningar höga bostadshuset Atmosfär känns otroligt roligt. Det är viktigt för Karlastadens framgång att arkitekturen håller hög kvalitet både på ett idémässigt plan liksom i utförandet. Vi är glada för förtroendet vi fått av Tosito, Serneke och Göteborgs Stad att arbete vidare med vårt förslag till bostadshus inom kvarteret Capella, säger Andreas Martin-Löf.

För mer information, kontakta:

Jon Blomberg, affärschef Serneke Sverige Region Väst
Tel: +46 70 322 43 90
jon.blomberg@serneke.se    

Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se