Serneke bygger 80 lägenheter i Växjö

Report this content

Serneke har tecknat avtal med Lansa Fastigheter om att uppföra 80 lägenheter i centrala Växjö. Ordervärdet på totalentreprenaden är 109 miljoner kronor.

Byggnationen omfattar totalt 80 lägenheter fördelat på en huskropp med ett underliggande garage om cirka 1 150 kvadratmeter. Projektet håller hög hållbarhetsprofil och kommer där det är tekniskt möjligt att byggas med koldioxidreducerad betong. Solceller med batterilagring och bergvärme kommer att installeras i fastigheten, som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Serneke har sedan tidigare ett pågående projekt i Växjö tillsammans med Lansa Fastigheter. I kvarteret Lågan byggs just nu 86 hyreslägenheter med inflyttning i juli.

– Vi är glada över att ha tecknat avtal med Lansa Fastigheter, som vi hittills haft ett mycket gott samarbete med och vi är tacksamma för att få fortsatt förtroende. Nu ser vi fram emot att komma i gång med byggnationerna och fortsätta med projektet på plats, säger Fredrik Nilsson, arbetschef på Serneke.

– Det känns spännande att fortsätta expandera i Växjö och kunna erbjuda fler moderna och bekväma hyreslägenheter. Projektet håller dessutom en hög hållbarhetsprofil, vilket stämmer bra överens med vår vision att bygga fastigheter med stort miljöfokus i regioner med stark tillväxt, säger Lansas projektchef Ulrika von Wachenfeldt.

Byggstart är planerad till augusti 2021 och projektet beräknas vara färdigställt våren 2023. Ordersumman som uppgår till 109 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2021. Avtalet är villkorat av beviljat bygglov, vilket förväntas beslutas i maj 2021.

 

För mer information, kontakta:

Fredrik Nilsson, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 79 061 27 75
fredrik.nilsson@serneke.se

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se