Serneke bygger bostäder och förskola i Karlstad

Serneke har tecknat två separata entreprenadavtal gällande både bostäder och en förskola i Karlstad. Ordervärdet på de bägge kontrakten uppgår till cirka 95 miljoner kronor.

Serneke har tecknat ett totalentreprenadavtal med Wermlands Invest AB, som omfattar rivning av befintliga byggnader och nybyggnation av ett flerbostadshus med 49 lägenheter på Grevgatan i centrala Karlstads äldsta delar. Entreprenaden startar i januari 2020 och lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning i början av hösten 2021. Ordersumman uppgår till 58 miljoner kronor och inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019.

– Vi är glada för förtroendet från Wermlands Invest AB som är ett lokalt och långsiktigt fastighetsbolag med målsättning och ambition att vara delaktig i samhällsbyggandet och vi på Serneke delar den målsättningen, säger Magnus Grude, arbetschef på Serneke Bygg.

Även Karlstad kommun och Serneke har ingått avtal om en totalentreprenad gällande nybyggnation av en förskola i två våningar med fem avdelningar. Förskolan kommer delvis att byggas med KL-trä och bärande träväggar. Förskolan uppförs i ett nytt exploateringsområde i Karlstad, Jakobsberg, där det kommer att byggas runt 4000 bostäder. Entreprenaden startar omgående och förskolan beräknas stå klara för inflyttning våren 2021. Ordersumman på cirka 37 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2019.

– Det känns engagerande att få bygga en förskola för nästa generation i Karlstad. Vi går in i projektet med ambitionen och förhoppningen om att få genomföra fler samarbeten med Karlstads kommun, avslutar Magnus Grude, arbetschef på Serneke Bygg.

 

För mer information, kontakta:

Magnus Grude, arbetschef, Serneke Bygg
Tel: +46 70-081 93 95
magnus.grude@serneke.se  

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar