Serneke bygger infrastruktur i Hallonbergen

Serneke har nu satt i gång arbetena för att utveckla infrastruktur i Hallonbergens stadsutvecklingsprojekt utanför Stockholm. Entreprenaderna som utförs åt Sundbybergs stad är värda cirka 66 miljoner kronor.

Entreprenaderna är en del av det stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen som ska möjliggöra en ökad befolkning och långsiktigt hållbara områden. Stadsutvecklingen handlar om bostäder, verksamheter och service, men också om att bygga om gator och vägar samt utveckla parker och grönytor.

Sernekes entreprenader i Hallonbergen omfattar bland annat ombyggnad av ett flertal gator och vägar samt omläggning av VA-ledningar. Bland annat handlar det om arbeten kring Rissneleden, Hallonbergsvägen och parken inom Hallonporten Södra samt ombyggnation av infrastruktur vid kvarter Freden Större, för gatorna Gesällvägen och Östra Madenvägen.

– Det här är ett spännande stadsutvecklingsprojekt som vi är glada att få vara med och bidra till. Vi ser fram emot att samverka med flera olika projekt och entreprenörer i området under våra arbeten, säger Hans Perbjörs, arbetschef på Serneke.

 – Utvecklingen av Hallonbergen fortsätter! Genom att bygga om trafikleder till attraktiva stadsgator förbättrar vi området samtidigt som vi möjliggör nybyggnation av bostäder, säger Samuel Yngve, projektansvarig stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen och Ör.

Arbetena har just inletts och projekten ska vara avslutade under sommaren 2022.

Ordervärdet om cirka 66 miljoner för entreprenaderna inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2020.

 

För mer information, kontakta:

Hans Perbjörs, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 544 98 28
hans.perbjors@serneke.se   

Johan Live, kommunikationschef Serneke Sverige AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Varberg, Växjö och Örebro.  Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar