Serneke bygger lägenheter för Albèr Fastigheter i Karlstad

Report this content

Serneke har tecknat totalentreprenadavtal med Albèr Fastigheter i Karlstad för att bygga 302 lägenheter i tre olika etapper i stadsdelen Kasernhöjden nära Karlstad centrum. Ordern är värd cirka 342 miljoner kronor.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av 302 hyresrättslägenheter i kvarteret Bergskammen som är indelat i tre kvarter med fem till sju våningar. Lägenheterna får ett till tre rum och kök, de flesta med balkong alternativt uteplats. Enligt Albèr Fastigheters plan för vidareutveckling av Kasernhöjden, ska stadsdelen innehålla cirka 70 000 kvadratmeter bostäder, service, handel, skola, förskola, torg och rekreationsområden. Bostäderna kommer att få solceller, bergvärmeanläggning och en återvinningslösning på ventilationen som kommer ge bostäderna en låg energiförbrukning.

– Det är spännande och engagerande att få vara med och utveckla det första projektet i en hållbar stadsdel i Karlstad och vi har målbilden klar på Serneke mot ett gott och långt samarbete med Albèr Fastigheter. Stort fokus har legat på energi i detta projekt, det visar att Albèr vill ta ansvar för en hållbar framtid för nästa generation och att vi som samarbetspartner och totalentreprenör vill vara del av den säger Magnus Grude, arbetschef på Serneke.

 – Vi är jätteglada över att landa detta samarbete med Serneke. Det här den första etappen av flera olika projekt som planeras att byggas på Kasernhöjden i Karlstad. Vi kommer satsa vidare med en hållbarhetsprofil i kommande projekt i området, säger David Eriksson delägare, Albèr Fastigheter.

Byggstart sker omgående och med succesiv inflyttning till respektive kvarter som planeras att avslutas i fjärde kvartalet 2023. Ordersumman om cirka 342 miljoner kronor inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2021.

För mer information, kontakta:

Magnus Grude, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 081 93 95
magnus.grude@serneke.se    

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se