Serneke bygger ny brandstation i Uddevalla

Report this content

Serneke och Uddevalla kommun har tecknat entreprenadkontrakt för byggnation av en ny brandstation åt Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Brandstationen ska stå färdig under 2023 och ordervärdet uppgår till totalt 159 miljoner kronor.

Parterna har sedan tidigare haft ett samverkansavtal om att uppföra Uddevallas nya brandstation på fastigheten Halla-Stenbacken, Exercisvägen/Västgötavägen i Uddevalla kommun. Serneke, kommunen och räddningstjänsten har gemensamt sedan hösten 2020 arbetat med utformningen av den nya brandstationen med en totalyta på drygt 4 000 kvadratmeter samt en ny cirkulationsplats. Projektet har nu nått ett nytt delmål genom att kontrakt för totalentreprenaden av brandstationsbyggnaden inklusive utvändig markmiljö signerats.

I dagsläget pågår byggnation av cirkulationsplatsen med anslutande gator och övrig infrastruktur samt grundförstärkning i anslutning till brandstationen. Projektet beräknas stå färdigt under 2023 då den nya brandstationen tas i drift.

– Det känns jättebra att vara framme vid ett fas 2-kontrakt och därmed klartecken till att förverkliga det vi, på ett transparent och kostnadseffektivt sätt, utformat ihop med Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och övriga projektpartners. I samverkan värderar vi olika val kring teknik, utformning och genomförande för att skapa de bästa förutsättningarna för en långsiktigt väl fungerande verksamhet, hög byggbarhet och effektiv förvaltning, berättar Christoffer Sundin, arbetschef Serneke.

– För att bibehålla trygghet, säkerhet och omtanke för Uddevalla bygger vi en modern funktionell brandstation som blir ett tydligt landmärke på en strategisk plats. Att få ut så mycket kvalitet för pengarna som möjligt har varit och är vår målsättning. Det är med glädje och spänning vi nu går in i Fas 2 och kan börja bygga, säger Birgitta Andersson, projektledare Uddevalla kommun.

Av det totala ordervärdet om 159 miljoner kronor inkluderas 137 miljoner kronor i orderingången för andra kvartalet 2021, då resterande 22 miljoner avräknats sedan tidigare.

 

För mer information, kontakta:

Christoffer Sundin, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 827 81 36
christoffer.sundin@serneke.se    

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se