Serneke bygger nytt äldreboende i Fagersta

Report this content

Serneke har tecknat avtal om totalentreprenad i samverkan för att utveckla och bygga ett äldreboende tillsammans med Fagersta kommun. Boendet ska ha cirka 100 boendeplatser.

Kommunfullmäktige i Fagersta beslutade i november 2020 att kommunen ska bygga ett nytt äldreboende med minst 100 boendeplatser i syfte att fylla det ökade behovet av äldreboendeplatser och tillgodose behovet av ett modernt och ändamålsenligt boende i kommunen.

I den nu avtalade totalentreprenaden ska utöver äldreboendet, som omfattar nästan 9 000 kvadratmeter, nya lokaler skapas för kommunens rehab- och hjälpmedelscentral i den nya byggnaden.  Tre befintliga byggnader ska också rivas. I projektet ingår även optioner för byggnation av två separata LSS-boenden.

– Det här kommer bli fantastiskt roligt och inspirerande, att tillsammans med Fagersta kommun utveckla framtidens äldreboende i Fagersta. Vi är stolta och tacksamma för att få detta förtroende att bygga ett av de största projekten i Fagersta på väldigt många år, säger Daniel Lindén, regionchef på Serneke.

– För Fagersta kommun är det mest ekonomiskt hållbara alternativet är att bygga ett helt nytt, modernt äldreboende med 100 platser. Den investering vi gör för våra äldre kan fullt ut riktas in på att skapa ett boende som tillgodoser behoven för lång tid framåt. Att samla 100 platser ger också oss möjlighet att förbättra personalens villkor och arbetsmiljö, som skapar ännu större trygghet för de äldre, säger Marino Wallsten, kommunalråd i Fagersta kommun.

Beställare av entreprenaden är Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK), ett förbund mellan Fagersta och Norbergs kommuner. Förbundet sköter all teknisk förvaltning åt båda kommuner. Fagersta kommun blir fastighetsägare och NVK hyresvärd för det kommande äldreboendet.

Samverkansavtalets fas 1, som nu är tecknat, omfattar utveckling och projektering samt fastställande av slutlig budget för projektet. Byggstart av det nya äldreboende är beräknad till kvartal två eller tre 2022, då även entreprenadavtal för fas 2 tecknas och slutgiltig ordersumma inkluderas i orderingången.

För mer information, kontakta:

Daniel Lindén, regionchef Serneke Sverige AB
Tel: +46 70 788 73 56
daniel.linden@serneke.se     

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,9 miljarder kronor och cirka 1 100 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se