Serneke bygger om äldreboende i Lund

Report this content

Serneke Bygg har undertecknat avtal med Lunds kommun för om- och tillbyggnad av äldreboendet Mårtenslund. Kontraktet är värt omkring 66 miljoner kronor.

Mårtenslund är ett äldreboende som ska byggas om för att passa nutidens krav för den vård som bedrivs där. Entreprenaden omfattar bland annat att minska antalet boenderum från 60 till 40, utöka boendets gemensamhetsytor, bygga ny trapp och hisshall, installera solceller på taket samt renovera en bassäng.

Byggstart är planerad till sen höst 2019 och planerad inflyttning är satt till sommaren 2021.

– Att ta tillvara befintlig bebyggelse och förädla den för att bättre passa nya verksamheter är alltid en utmaning, men en positiv sådan. Ombyggnation är också ett led i hållbarhetsarbetet som vi alla måste arbeta med – att ta tillvara de byggnader som finns på bästa sätt för att minimera utnyttjandet av jordens resurser. Tillsammans med LKF kommer Serneke varsamt genomföra ombyggnaden och se till att överlämna en ”ny” byggnad till LKF:s hyresgäster att utveckla sin verksamhet vidare i, säger Eva Frostberger, arbetschef på Serneke Bygg.

Kontraktssumman på omkring 66 miljoner kronor inkluderas i orderingången för andra kvartalet 2019.

För mer information, kontakta:

Eva Frostberger, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 70 428 77 64
eva.frostberger@serneke.se

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar