Serneke bygger stor avloppspumpstation i Göteborg

Report this content

Serneke Anläggning har skrivit entreprenadkontrakt med Kretslopp och vatten i Göteborgs Stad om en byggnation av ny avloppspumpstation. Projektet är värt cirka 90 miljoner kronor. 

Pumpstationen vid Kodammarna är Göteborgs största och har en kritisk funktion för staden. Den nya pumpstationen byggs bredvid en befintlig station som har tjänat ut sin roll.

– Vi är glada att få förtroendet att vara med och utveckla en så viktig samhällsfunktion. Det är ett projekt helt i linje med vår inriktning mot VA och processindustrin åt professionella beställare, säger Calle Magnusson, arbetschef på Serneke Anläggning.

– Det känns bra att komma igång med etapp två av projektet, säger Elisabet Athley, projektledare på Kretslopp och vatten. Man bygger nu med en annan redundans än det som fanns med från 1967. På sikt hoppas vi att projektet ska kunna bidra till minskad bräddning som ett steg i riktning mot att kunna bada i älven.

Arbetena inleds i början på 2020 och projektet ska stå klart våren 2021.

Entreprenadkontraktet undertecknades 17 september och ordersumman på cirka 90 miljoner kronor inkluderades i orderingången för tredje kvartalet 2019.

För mer information, kontakta:

Calle Magnusson, arbetschef Serneke Anläggning
Tel: +46 704 317 232
calle.magnusson@serneke.se

Johan Live, pressansvarig Serneke Group
Tel: +46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar