Serneke bygger ut skola i Varberg

Report this content

Serneke ska bygga om och till Trönninge skola i Varberg. Entreprenaden för Varbergs Fastighets AB är värd cirka 39 miljoner kronor.

I området Trönninge norr om Varberg växer befolkningen och fler bostäder byggs. Trönninge skola behöver av den anledningen utökas med en tillbyggnad för att kunna ta emot fler elever. Idag har skolan en kapacitet på 800 elever, och den tillbyggnad Serneke ska utföra förväntas skapa ytterligare 200 elevplatser. Tillbyggnaden görs i två plan om totalt cirka 1 900 kvadratmeter BTA och ska bland annat innehålla klassrum, grupprum, uppehållsytor, kapprum, toaletter och administrationsutrymmen. I entreprenaden ingår även flytt och ombyggnad av skolgården samt en ombyggnad av medialabb, utrymningstrapphus och skolmatsal.

– Vi ser fram emot att få bidra till Varbergs positiva tillväxt med vår stora erfarenhet av skolprojekt inom koncernen, säger Stefan Andersson, arbetschef på Serneke.

– För att möta tillväxten i Varberg gör kommunen nu en stor satsning på både förskolor och skolor. Det känns fint att tillsammans med Serneke kunna påbörja arbetet med att tillföra fler elevplatser till Trönninge skola, säger Emma Winnberg, projektledare på Varbergs Fastighets AB.

Projektering av ombyggnationen startar omgående och projektet beräknas vara slutfört till sommaren 2024. Ordersumman om cirka 39 miljoner kronor inkluderas i orderingången för första kvartalet 2023.

För mer information, kontakta:
Stefan Andersson, arbetschef Serneke Sverige
Tel: +46 70 083 82 00
stefan.l.andersson@serneke.se   

Johan Live, presschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring  8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.