Serneke erhåller godkännande i det skriftliga förfarandet avseende obligationslån

EJ FÖR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR) ELLER TILL EN U.S. PERSON (SÅSOM DEFINIERAT I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT 1933), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Serneke Group AB (publ), org.nr 556669-4153, (“Bolaget”) offentliggör idag att det skriftliga förfarandet som inleddes den 4 juni 2020 avseende Bolagets upp till SEK 1.000.000.000 seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationslån med rörlig ränta 2018/2021 (ISIN: SE0011256338) (”Obligationerna”) med utestående belopp om SEK 700.000.000 har avslutats framgångsrikt.

Det skriftliga förfarandet inleddes i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för att förlänga Obligationernas löptid med 18 månader, ta bort ett likviditetsåtagande (finansiell kovenant) och för att göra vissa andra ändringar i villkoren för Obligationerna, såsom närmare beskrivits i kallelsen till skriftligt förfarande. Kallelsen till skriftligt förfarande, ändringarna och närmare information avseende röstningsförfarandet är tillgänglig på Bolagets hemsida (www.serneke.se/sv/investerare).

En majoritet av de röstande obligationsinnehavarna röstade för förslaget att ändra villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavarnas godkännande för ändring av villkoren gäller från och med idag, den 24 juni 2020. Följaktligen har agenten, Intertrust (Sweden) AB, idag avslutat det skriftliga förfarandet som inleddes av Bolaget den 4 juni 2020.

Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag den 24 juni 2020, och avspeglar godkännandet av förslaget (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://ir.serneke.se/sv/obligationslan).

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp agerade finansiella rådgivare och arrangörer och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare i anslutning till det skriftliga förfarandet.

För frågor som rör transaktionen, vänligen kontakta arrangörerna på följande e-postadresser eller telefonnummer:

Carnegie Investment Bank AB (publ)
E-post: corpbondorig@carnegie.se
Telefon: +46 73 417 89 86

Nordea Bank Abp
E-post: nordealiabilitymanagement@nordea.com
Telefon: +45 61 612 996

 

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
anders.during@serneke.se

Elisabeth Karlsson, Treasury Manager

Elisabeth.Karlsson@serneke.se
 

 

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och (2007:528) lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020, kl. 18.00 CET.
 

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr. Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Luleå, Norrköping, Skövde, Strömstad, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Varberg, Växjö och Örebro.  Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

 

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Prenumerera

Dokument & länkar