Serneke och Akademiska Hus tecknar entreprenadavtal för Handelshögskolan i Göteborg

Report this content

Serneke har nu tecknat avtal med Akademiska Hus för att uppföra en ny byggnad som blir del av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ordervärdet på totalentreprenaden, som är en första del av två, uppgår till 312 miljoner kronor.

2017 tecknade Serneke och Akademiska Hus ett samverkansavtal som omfattade projektering och budgetering för Handelshögskolans nya byggnad i centrala Göteborg. Redan under våren 2020 revs en äldre del av den befintliga byggnaden och Akademiska Hus har sedan dess avropat vissa delar av markarbetena som genomförts löpande.

Handelshögskolans nya byggnad omfattar två huvuddelar. Den första delen innefattar själva byggnaden och den andra en uppgång från Västlänkens station Haga. Serneke har nu tecknat totalentreprenadavtal med Akademiska Hus kring uppförandet av själva byggnaden.

– Det här är ett väldigt spännande och utmanande projekt. Tack vare ett bra och givande samarbete med Akademiska Hus och Göteborgs Universitet under första fasen av projektet har vi kommit dit vi är idag. Därför känns det väldigt roligt att nu få komma i gång med arbetena på plats och få vara med och bidra till en viktig samhällsutveckling för staden, säger Patrik Hjelte, affärschef på Serneke.

– Vi är glada över att ha tecknat avtal med Serneke och ser fram emot att fortsätta vår samverkan kring Handelshögskolans nya byggnad. Det är ett spännande läge mitt i det pågående stadslivet och ett projekt som präglas av såväl hållbarhet som flexibla lärandemiljöer möjliga att anpassa över tid, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus. 

Projektet beräknas vara färdigt under 2025. Ordersumman som uppgår till cirka 312 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det första kvartalet 2021.

 

För mer information, kontakta:

Patrik Hjelte, affärschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 706 50 34 18
patrik.hjelte@serneke.se    

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se  

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se