Serneke renoverar Botanhuset i Stockholm

Report this content

Serneke har fått uppdraget att renovera det hundraåriga Botanhuset vid Naturhistoriska Museet i Stockholm. Totalrenoveringen genomförs för att skapa funktionella arbetslokaler och en god miljö för de stora botaniska samlingar som förvaras i byggnaden. Beställare är Statens Fastighetsverk, SFV.

− Med stort engagemang tar vi oss an renoveringen av denna vackra och historiska byggnad. Vi ser fram emot ännu ett gott samarbete med SFV och att få bidra till att de botaniska samlingarna, som sträcker sig tillbaka till 1700-talet, bevaras för framtidens generationer, säger Marlene Wiberg, arbetschef Serneke.

Uppdraget innefattar en invändig ombyggnad och utvändiga markarbeten. Bland annat ska ett nytt ventilationssystem monteras och tekniska installationer uppdateras till dagens standard. Detta med så små ingrepp i stommen som möjligt. Mitt i huset kommer det pampiga trapphuset få en ny färgsättning för att återskapa den ursprungliga karaktären. 

− Huset som är mer än hundra år har ett stort renoveringsbehov eftersom ingen mer omfattande upprustning har gjorts sedan dess. Det känns det bra att tillsammans med vår upphandlade entreprenör Serneke kunna skapa en bättre arbetsmiljö med mer väldisponerade lokaler, byta ut uttjänt teknik och göra huset mer tillgängligt, säger Charlotta Andersson Lund, Statens fastighetsverk, projektägare för renoveringen.

Botanhuset ritades av Axel Anderberg och invigdes 1916. Huset byggdes för att vara ett botaniskt museum. 1935 blev Naturhistoriska riksmuseet och Botanhuset klassat som statligt byggnadsminne. Verksamheten har sedan 70-talet bestått av forskning och förvaring av de stora botaniska samlingarna.

Projektet startar omgående och ska vara färdigställt under tredje kvartalet 2022. Ordersumman på cirka 70 miljoner kronor inkluderades i orderingången för fjärde kvartalet 2020.

 

För mer information, kontakta:

Marlene Wiberg, arbetschef Serneke Sverige AB
Tel: +46 73 303 74 18
marlene.wiberg@serneke.se    

Johan Live, kommunikationschef Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se

 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se