SERNEKE satsar i Helsingborg: Öppnar nytt kontor och nyanställer 10 personer

Under sommaren öppnade SERNEKE Anläggning ett nytt kontor i Helsingborg. Samtidigt rekryterades totalt elva personer till verksamheten.  – Vi ser en stor utvecklingspotential i området, både på kort och lång sikt, berättar Fredrik Jonsson, VD på SERNEKE Anläggning.

Bland de nyanställda finns en arbetschef, en kalkylator, en projektassistent, två platschefer och fem yrkesarbetare.
Ett par projekt är redan igång och flera nya uppdrag är på väg in. Ett pågående arbete är projektet Cykelinvesteringar, för att förbättra och utöka cykelnätet i Helsingborg stad. Ett annat är Fröjdenborg där en markentreprenad för ombyggnad av gårdsmiljön utförs för Landskrona Hem.

Inom Helsingborgsmarknaden planeras många stora och intressanta projekt inom en snar framtid. Bland annat ska Helsingborgs stadspark byggas om och i det gamla hamn- och industriområdet ska det investeras 4-5 miljarder i ett stadsförnyelseprojekt kallat H+.  
– Hela Helsingborg-Helsingörregionen har stor utvecklingspotential när det gäller både anläggningsprojekt och bostadsprojekt. Man har länge undersökt möjligheterna till en fast förbindelse mellan länderna. Det smala sundet utgör en intressant marknad vilket kommer att skapa många arbetstillfällen på sikt, säger Fredrik Jonsson.

     
För mer information:
Ola Serneke
031 - 712 97 05
ola.serneke@serneke.se

Fredrik Jonsson
fredrik.jonsson@serneke.se
073 - 600 18 17

      
SERNEKE är en bygg- och anläggningskoncern med tillhörande projektutvecklingsdel. Bolaget startades 2002 och är redan en av Sveriges största byggkoncerner.


SERNEKE har bred förankring i Västsverige med huvudkontor i Göteborg samt lokalkontor i Strömstad, Trollhättan, Alingsås, Varberg, Borås, Halmstad och Malmö.

Uppdragsgivare är i första hand kommuner samt kommunala och statliga bolag. Dessutom har företaget många uppdrag för industri- och handelsföretag, fastighetsbolag och större byggbolag.

Läs mer på www.serneke.se

Taggar:

Om oss

Serneke är en nytänkande och expansiv byggkoncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag. Engagerade medarbetare med en tydlig målbild och vision att utmana ledarna inom branschen är en av flera förklaringar till framgångarna.

Prenumerera

Dokument & länkar