Serneke tecknar entreprenadavtal för 194 lägenheter i Upplands Väsby

Report this content

Serneke Bygg har tecknat totalentreprenadavtal med Väsbyhem om att uppföra 194 lägenheter, varav merparten är ungdomslägenheter. Ordersumman uppgår till cirka 255 miljoner kronor.

Entreprenaden, som är en fortsättning på ett tidigare ingått samverkansavtal, omfattar uppförandet av tre flerbostadshus i fyra till sex våningar. De tre huskropparna, som kallas Åhusen, är placerade vid Väsbyån i Upplands Väsby. 165 av de 194 lägenheterna utgörs av bostäder särskilt riktade till studenter och unga.

Åhusen är en första etapp i utvecklingen av Väsby stationsområde där det planeras för totalt 1000 nya bostäder, kontor, handel och service i ett kollektivtrafiknära läge.

– Det känns väldigt bra att nu komma igång med byggnationen efter ett kreativt och bra samverkansarbete. Det är också extra tillfredsställande att kunna bidra till ungas möjlighet att få en bostad, säger Niklas Wirström, arbetschef på Serneke Bygg.

– I den rådande bristen på bostäder är det extra angeläget att kunna bidra med nya bostäder till just den grupp som kanske har det svårast att få bostad, vilket är våra ungdomar, säger Amra Barlov Lindqvist, VD på Väsbyhem.

Byggstart är planerad till starten på 2020 och bostäderna ska stå klara i slutet av 2021.

Ordersumman på cirka 255 miljoner kronor inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2019.


För mer information, kontakta:

Niklas Wirström, arbetschef Serneke Bygg
Tel: +46 70 379 68 81
niklas.wirstrom@serneke.se

Johan Live, pressansvarig Serneke Group AB
Tel: + 46 768 68 11 37
johan.live@serneke.se


Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.


Mer information om Serneke Group AB finns på
www.serneke.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar